Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Inteligentní budovy - platný od roku 2012

Studijní program: Inteligentní budovy Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Inteligentní budovy - platný od roku 2012
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MIBBME Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
MIBDIP1 Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 26 kreditů (maximálně 52)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
26
MIBP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 50 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
50
MIBPRO1 Projekt 1 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
MIBPRO2 Projekt 2 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 88
Povinně volitelné předměty
MIBPVP Povinně volitelné předměty programu V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů (maximálně 116)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů ( maximálně  29)
28
Minimální počet kreditů 28
Volitelné předměty
MIBVOLPRE Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 116
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 4
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MIBVOLPRE]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30004194.html