Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Matematika R2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101MAR2 Z,ZK 6 2P+3C česky
Korekvizita:
Matematika R1 (101MAR1)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Matematika R1 (101MAR1)
Přednášející:
Jan Chleboun, Petr Mayer, Miloslav Vlasák
Cvičící:
Milan Bořík, Miloslav Vlasák
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Neurčité integrály: metoda per partes, substituce. Výpočet neurčitého integrálu racionálních funkcí. Vybrané speciální substituce. Určité integrály: Newtonův-Leibnizův vzorec, výpočet. Nevlastní integrály. Aplikace určitého integrálu. Funkce více proměnných, parciální derivace. Derivace v orientovaném směru, totální diferenciál. Tečna křivky v rovině, tečná rovina plochy v prostoru. Lokální extrémy funkce dvou proměnných. Vázané extrémy, globální extrémy funkce dvou proměnných. Popisná statistika. Metoda nejmenších čtverců.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Bubeník, F.: Matematika 2. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03535-2.

!Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 2. Sbírka příkladů. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03537-9.

!Jarušková, D.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2011, ISBN 978-80-01-04829-0.

?Bubeník, F.: Mathematics for Engineers. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2014, ISBN 978-80-01-03792-8.

?Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04524-4.

?Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha 2000, ISBN 80-85849-92-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-876

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B876
Čt

místnost TH:B-692

12:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B692
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-335

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
místnost TH:A-433

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A433
místnost TH:A-531

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A531
Út
St
Čt
místnost TH:A-229

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A229

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2773806.html