Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Elektronika a komunikace - Fotonika

Studijní specializace: Fotonika katedra elektromagnetického pole
Studijní program: Elektronika a komunikace Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Specializace Fotonika - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_MEKDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
2018_MEKP3 Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
54
Minimální počet kreditů 79
Povinně volitelné předměty
2018_MEKPV3 Povinně volitelné předměty programu V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Volitelné předměty
2018_MEKH Humanitní předměty
0
MTV Tělesná výchova
0
2018_MEKVOL Volitelné odborné předměty2018
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 109
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 120
Povinné předměty programu [2018_MEKP3]

Specializace fotonika

Povinně volitelné předměty programu [2018_MEKPV3]

Specializace fotonika

Volitelné odborné předměty2018 [2018_MEKVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 20. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018747.html