Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Elektronika a komunikace 2018

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Elektronika a komunikace Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Elektronika a komunikace - doporučený průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_BEKBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
20
2018_BEKBBE Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
2018_BEKH Humanitní předměty
0
2018_BEKP Povinně předměty programu V této skupině musíte získat 140 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 29 předmětů
140
2015_BZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 160
Povinně volitelné předměty
2018_BEKPV Povinně volitelné předměty programu V této skupině musíte získat alespoň 16 kreditů (maximálně 45)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty ( maximálně  11)
16
Minimální počet kreditů 16
Volitelné předměty
2015_BJKA Jazykové kurzy anglické
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
2018_BEKVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 176
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 4
Celkový počet kreditů 180
Volitelné odborné předměty [2018_BEKVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 18. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018710.html