Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Algoritmy a programování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3B33ALP Z,ZK 6 2P+2C česky
Korekvizita:
Předmět je náhradou za:
Základy programování (BAB37ZPR)
Přednášející:
Jan Kybic (gar.)
Cvičící:
Jan Kybic (gar.), Tomáš Pivoňka, Martin Řimnáč, Petr Štěpán, Vojtěch Vonásek
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem předmětu je dát studentům základní znalost programování a algoritmizace a naučit je navrhnout, implementovat a

otestovat programy pro řešení jednoduchých úloh. Studenti pochopí význam časové složitosti. Seznámí se se základními

stavebními prvky programů, jako jsou smyčky, podmíněné příkazy, proměnné, rekurze, funkce atd. V předmětu

postupně představíme nejpoužívanější datové struktury a operace s nimi (např. fronta, zásobník, seznam, pole, atd.) a

ukážeme základní klasické a praktické algoritmy, zejména z oblasti řazení a vyhledávání. Zmíníme stručně

jednotlivá programovací paradigmata. Studenti se seznámí s jazykem Python a naučí se v něm psát jednoduché programy.

Požadavky:

Nejsou.

Osnova přednášek:

1. Úvod, základní programové struktury a techniky, jazyk Python.

2. Funkce, řetězce, moduly. Principy funkcionálního programování.

3. Datové typy, typ pole.

4. Složitost. Třídění a vyhledávání.

5. Rekurze a rychlé třídění.

6. Záznam. Principy objektově orientovaného programování. Fronta a zásobník.

7. Konečný automat a jeho použití. Regulární výrazy.

8. Spojové seznamy. Stromy.

9. Prioritní fronta a hromada.

10. Asociativní pole a množina. Rozptylovací tabulka.

11. Prohledávání stavového prostoru.

12. Splnitelnost. Dynamické programování.

13. Grafové algoritmy.

14. Numerické výpočty a vizualizace.

Osnova cvičení:

Programovací jazyk Python.

V řadě krátkých, samostatně řešených programovacích úloh si studenti procvičí látku probranou na přednáškách.

Cíle studia:

Cílem předmětu je dát studentům základní znalost programování a algoritmizace a naučit je navrhnout, implementovat a otestovat programy pro řešení jednoduchých úloh.

Studijní materiály:

Sedgewick, Wayne: Algorithms (4th Edition), 2011, ISBN 978-0321573513

Sedgewick, Wayne, Dondero: Introduction to Programming with Python: An Interdisciplinary Approach.

2015, ISBN 978-0134076430

Poznámka:

http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b3b33alp/start

Další informace:
http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b3b33alp/start
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:E-107
Kybic J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Zengerova posluchárna K1
místnost KN:E-230
Vonásek V.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-132
Řimnáč M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-132
Řimnáč M.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-230
Vonásek V.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-230
Vonásek V.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-327
Pivoňka T.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Karlovo nám.
Solarium K327
místnost KN:E-132

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
Út
místnost KN:E-132
Štěpán P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-230
Štěpán P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4673906.html