Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy programování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAB37ZPR Z,ZK 6 2P+2C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Algoritmy a programování (B3B33ALP)
Přednášející:
Stanislav Vítek (gar.)
Cvičící:
Stanislav Vítek (gar.), Václav Navrátil, Matej Oravec, Václav Vencovský
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Náplň předmětu je koncipována s důrazem na osvojení si základních principů programování a datové abstrakce tak, aby studenti uvažovali o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. V předmětu je kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů.

Požadavky:

Nejsou.

Osnova přednášek:

1. Úvodní informace, organizace kurzu. První program.

2. Návrh jednoduchého algorimu, vývojový diagram. Struktura programů, rozklad problému na podproblémy.

3. Proměnné, výrazy, základní datové typy a jejich reprezentace a vzájemná konverze.

4. Funkce.

5. Větvení programu, cykly.

6. Datové struktury, pole, řetězce, ukazatele.

7. V/V operace, práce s textovými a binárními soubory.

8. Programovací styly, kódovací konvence. Odhad asymptotické složitosti.

9. Pokročilé datové struktury.

10. Debugování a testování.

11. Čitelnost kódu.

12. Přehled dalších programovacích jazyků.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s vývojovým prostředím, první program.

2. Datové typy, proměnné.

3. Funkce

4. Větvení programu

5. Cykly

6. Strukturované datové typy

7. Práce se soubory

8. Vyhledávací a třídící algoritmy

9. Abstraktní datový typ

10. Asymptotická složitost

11. Práce na projektu I.

12. Práce na projektu II.

13. Práce na projektu III.

14. Práce na projektu IV.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Allen Downey. Think Python, How to Think Like a Computer Scientist. Green Tea Press, 2009

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bab37zpr/start
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-135
Vítek S.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-135
místnost T2:A4-402
Oravec M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator
místnost T2:A4-402
Oravec M.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laborator
Út
místnost T2:A4-402
Vencovský V.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laborator
místnost T2:A4-402
Vencovský V.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laborator
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5885906.html