Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pokročilé databázové systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-PDB.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Michal Valenta (gar.)
Cvičící:
Michal Valenta (gar.), Yelena Trofimova
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se zorientují v problematice vyhodnocování a optimalizace dotazů v jazyku SQL.

Další část předmětu se věnuje novým koncepcím databázových strojů (tzv. NoSQL databázím), s tím souvisejícími novými datovými modely (XML, grafové databáze, sloupcové databáze) a jazyky pro práci s nimi (XQuery, XPath, CYPHER, Gremlin). Poslední část předmětu se zabývá hodnocením výkonu databázových strojů.

Od B201 je vypisována nová, ekvivalentní verze předmětu NI-PDB.

Požadavky:

Základní znalost konceptuálního datového modelování, dobrá znalost relačního datového modelu a relační algebry, dobrá znalost základů jazyka SQL (pouze relační části, zhruba na úrovni standardu SQL 92), zejména příkazu SELECT, DML a DDL.

Osnova přednášek:

1. (2) Optimalizace a vyhodnocování SQL.

3. BIG data, datové modely NoSQL databázových strojů.

4. CAP theorém, koncepty BASE vs ACIT, replikace sharding.

5. Dokumentově orientované databáze.

6. (3) Grafové databáze.

9. (2) XML databáze, jazyk XQuery.

11. Databáze typu key-value a wide-column.

12. Platformy pro zpracování Big Data - (Haddop, Spark).

13. Benchmarky. Trendy ve vývoji databázových systémů.

Osnova cvičení:

1. Opakování z RDBMS, objektově-relační rysy SQL

2. Vyhodnocování a optimalizace SQL

3. Mongo DB - praktické dotazování

4. Cypher - praktické dotazování

5. XQuery - praktické dotazování

6. semestrální test

Cíle studia:
Studijní materiály:

Holubová, I. - Kosek, J. - Minařík, K. - Novák, D. :Big Data a NoSQL databáze. Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5466-6.

Elmasri, R. - Navathe, B. S. : Fundamentals of Database Systems (7th Edition). Pearson, 2015. ISBN 978-0133970777.

Pokorný, J. - Valenta, M. : Databázové systémy. České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05212-9.

Poznámka:

Předmět je nahrazen ekvivalentním NI-PDB // Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-PDB/.

Tento předmět obsahově navazuje na bakalářský předmět Databázové systémy

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-PDB/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-s135
Valenta M.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
As135
místnost TH:A-1142
Trofimova Y.
18:00–19:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost T9:350
Valenta M.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Valenta M.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost TH:A-1142
Trofimova Y.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4652306.html