Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Pokročilé databázové systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-PDB.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Michal Valenta (gar.)
Cvičící:
Michal Valenta (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se zorientují v problematice ladění SQL aplikací. Budou znát metody pro vyhodnocování a optimalizaci, které jsou běžné pro všechny databázové systémy. Rovněž získají znalosti potřebné pro návrh distribuovaných databázových systémů. Porozumí oblasti konceptuálního návrhu datových skladů.

Požadavky:

Základní znalost konceptuálního datového modelování, dobrá znalost relačního datového modelu a relační algebry, dobrá znalost základů jazyka SQL (pouze relační části, zhruba na úrovni standardu SQL 92), zejména příkazu SELECT, DML a DDL.

Osnova přednášek:

1. Objektové a objektově-relační databázové systémy.

2. [2] Objektově orientované rysy jazyka SQL, jejich vliv na návrh schématu.

3. Vyhodnocování SQL dotazů.

4. Optimalizace SQL dotazů.

5. Další nadrelační rysy jazyka SQL.

6. Distribuované databáze

7. Integrace datových zdrojů.

8. Vyhodnocování dotazů v distribuované databázi

9. Architektury datových skladů

10. Dotazovací prostředky v datových skladech.

11. Modelování a návrh datových skladů.

Osnova cvičení:

1. Objektově-relační databázový model.

2. [2] Laboratorní - Objektově-relační databázový model.

3. Podpůrné datové struktury pro rychlé vyhledávání.

4. [2] Laboratorní - Optimalizace dotazů.

5. Distribuované databázové systémy.

6. [2] Laboratorní - replikace dat.

7. Modelování datových skladů.

8. [2] Laboratorní - modelování datových skladů.

Cíle studia:

Předmět vybaví studenta znalostmi, které mu umožní podílet se na návrhu rozsáhlých databázových systémů (relačních, objektově-relačních i objektových). Cílem předmětu není naučit studenta ladit SQL dotazy v konkrétním DB stroji pomocí konkrétního nástroje, ale vybavit jej znalostmi o metodách vyhodnocování a optimalizace. Ty jsou ve všech DB strojích prakticky stejné. Předmět se také zabývá problematikou distribuovaných databázových systémů a datových skladů. Schopnosti řádného návrhu a nasazení datového skladu jsou v organizacích vysoce ceněny.

Studijní materiály:

Ramakrishnan, R., Gehrke, J. ''Database Management Systems''. McGraw Hill Higher Education, 2002. ISBN 0071230572.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-PDB/

Rozsah: 2p+1c

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-PDB/
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:107
Valenta M.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:303
Valenta M.
12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Valenta M.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:351
Valenta M.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Valenta M.
12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Valenta M.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 4. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4652306.html