Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Návrh a obvodová technika elektronických systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP31NOS ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět se zabývá významnými aplikacemi současné analogové techniky.

Je rozdělen do tří základních celků. První část je věnována zesilovačům a analogovým funkčním blokům pro měřicí techniku a signálové zpracování. Jsou diskutovány i speciální aplikace zesilovačů, nelineární a parametrické analogové funkční bloky a rychlé analogové obvody pracující v proudovém režimu. Druhá návazná část je věnována analogovým soustavám, jejich vlastnostem, popisu a možnostem syntézy. Jsou diskutovány typy filtrů a obor jejich použitelnosti, dále pak metody syntézy filtrů a optimalizace jejich návrhu s ohledem na reálné vlastnosti a rozptyl hodnot obvodových prvků. Tuto část uzavírá implementace aktivních filtrů včetně nespojitě pracujících obvodů, tj. filtrů se spínanými kapacitory (SC) a se spínanými proudy (SI). V poslední části jsou probírány možnosti počítačového návrhu diskutovaných obvodů. Jsou uvedeny zásady pro modelování analyzované soustavy včetně modelů funkčních bloků a obvodových prvků. Následují možnosti zpracování výsledků simulací a jejich využití v návrhu a optimalizaci obvodů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Martinek, P., Boreš, P., Hospodka, J.: Elektrické filtry, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3757206.html