Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Dokumentace, prezentace, rétorika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-DPR KZ 4 2P+2C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Projekt, prezentace a rétorika (BI-PPR)
Předmět je náhradou za:
Projekt, prezentace a rétorika (BI-PPR)
Přednášející:
Ondřej Guth, Dana Vynikarová (gar.), Eliška Šestáková
Cvičící:
Ondřej Guth, Dana Vynikarová (gar.), Alena Libánská, Eliška Šestáková
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na základy tvorby elektronické dokumentace s důrazem na tvorbu technických zpráv většího rozsahu, typicky závěrečných vysokoškolských prací. Studenti se naučí tvořit text technické zprávy v systému LaTeX, zpracovávat elektronickou prezentaci prostřednictvím modulu systému LaTeX Beamer a prakticky si vyzkouší vystupování a prezentování před spolužáky a vedoucím učitelem.

Předmět je určen především pro ty studenty, kteří mají zvolené téma bakalářské práce nebo si jej v rámci prvních 14ti dní výuky zvolí. V rámci cvičení předmětu se předpokládá aktivní přístup při tvorbě jednotlivých částí bakalářské práce.

Požadavky:

Předmět BI-DPR je úzce navázán na bakalářskou práci. Podmínkou zápisu předmětu je zvolené téma bakalářské práce. Vybrané semináře budou věnovány tvorbě jednotlivých částí bakalářské práce. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu - zaměření předmětu, náplň přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu, návaznost předmětu BI-PPR na bakalářskou práci

2. Sazba v systému LaTeX, šablona bakalářské práce FIT ČVUT

3. Úvod do typografie

4. Bakalářská práce - formulace zadání, struktura a formální úprava bakalářské práce, směrnice děkana, typografie, jazyková stránka

5. Citační etika, bibliografické citace dokumentů dle ČSN ISO 690

6. Elektronické informační zdroje v síti ČVUT - externí přednáška

7. Zásady prezentování

8. Zásady tvorby elektronické prezentace

9. Postřehy z mediální praxe a práce s veřejností - externí přednáška

10. Průběh SBZ, prezentace bakalářské práce

11. Dokumentace SW

12. Postřehy z odevzdaných bakalářských prací a pozičních zpráv

13. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Organizace předmětu, podmínky udělení zápočtu, improvizovaná sebeprezentace

2. Typografický systém LaTeX, šablona bakalářské práce

3. Mikrotypografie

4. Bakalářská práce - literární rešerše versus praktická část bakalářské práce, úvod, cíl, závěr

5. Bakalářská práce - literární rešerše versus praktická část bakalářské práce, úvod, cíl, závěr

6. Bibliografické citace dokumentů - přímá citace, parafráze, plagiát, norma ČSN ISO 690

7. Typografický systém LaTeX - pokročilé funkce

8. Bakalářská práce - rozbor a tvorba abstraktu a klíčových slov, rozbor obhájených bakalářských prací

9. Tvorba prezentace prostřednictvím modulu Beamer

10. Prezentace poziční zprávy bakalářské práce

11. Prezentace poziční zprávy bakalářské práce

12. Prezentace poziční zprávy bakalářské práce

13. Prezentace poziční zprávy bakalářské práce

Cíle studia:
Studijní materiály:

https://moodle.fit.cvut.cz/ - Katedra softwarového inženýrství - BI-DPR Dokumentace, prezentace a rétorika

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle.fit.cvut.cz/courses/BI-DPR/A student who has been recognized from previous studies courses PPR and TED, can request for the recognition of the course DPR.

Další informace:
https://moodle.fit.cvut.cz/courses/BI-DPR/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-s134
Vynikarová D.
Guth O.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
As134
místnost T9:347
Vynikarová D.
Guth O.

18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:347
Vynikarová D.
Guth O.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
Čt
místnost T9:346
Libánská A.
Guth O.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost TH:A-1247
Šestáková E.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
seminární místnost

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3459206.html