Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projekt, prezentace a rétorika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PPR KZ 5 2P+1C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Bakalářský projekt (BI-BPR)
Dokumentace, prezentace, rétorika (BI-DPR)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět BI-PPR je zaměřen zejména na profesní komunikaci, prezentaci a tvorbu odborných textů většího rozsahu, typicky bakalářských či diplomových prací. Studenti se naučí vystupovat, připravit prezentaci a prezentovat. Vyzkouší si předvedení interaktivní prezentace před větším kolektivem - spolužáky a vyučujícím. Naučí se jak správně vytvořit technické zprávy většího rozsahu.

Požadavky:

Předmět je úzce navázán na bakalářskou práci. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu BI-PPR je mít zvolené téma bakalářské práce. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je tvorba poziční zprávy bakalářské práce a tvorba a odprezentování interaktivní elektronické prezentace o bakalářské práci. Nedílnou součástí zápočtu je i hodnocení vedoucího bakalářské práce za přístup studenta k tvorbě bakalářské práce.

Podrobné požadavky k předmětu jsou uvedeny v systému Edux na stránce https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-PPR

Osnova přednášek:

* Zaměření a organizace předmětu, podmínky udělení zápočtu. Portál pro závěrečné práce.

* Náležitosti bakalářská práce - formulace zadání, struktura a formální úprava, směrnice děkana.

* Citační etika, bibliografické citace dokumentů dle ČSN ISO 690.

* Zásady úspěšného prezentování.

*Zásady tvorby elektronické prezentace.

* Prezentace bakalářské práce, průběh SZZ.

* Postřehy z mediální praxe a práce s veřejností - externí přednáška.

* Úvod do typografie.

* Sazba v systému LaTeX.

* Šablona bakalářské práce FIT ČVUT, sazba bakalářské práce v programu LaTeX, nástroj BibTeX.

* Aplikace pro tvorbu elektronické prezentace.

* Postřehy z odevzdaných bakalářských prací.

Osnova cvičení:

* Organizace předmětu, podmínky udělení zápočtu. Improvizovaná miniprezentace.

* Cvičení k bakalářské práci - rozbor a tvorba abstraktu a klíčových slov, literární rešerše versus praktická část práce, tvorba úvodu, cíle, závěru. Zadání poziční zprávy BP.

* Cvičení k bakalářské práci - tvorba úvodu, cíle, závěru, tvorba abstraktu bakalářské práce, zhodnocení obhájených bakalářských prací. Zadání prezentace BP.

* Cvičení k ibliografickým citacím dokumentů dle ČSN ISO 690.

* Prezentace poziční zprávy BP.

* Prezentace poziční zprávy BP.

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojení a zlepšení dovedností, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci budoucích inženýrů a bakalářů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu verbálního projevu mluveného a písemného i projevu nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Předmět je syntézou rétoriky, stylistiky, psychologie a sémantiky. Hlavní důraz je kladen na přípravu a prezentaci vlastních prací.

Studijní materiály:

Systém Edux, dostupný z: https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-PPR/

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PGR/

https://courses.fit.cvut.cz/BI-PPR/

Opozdilý student, kterému chybí předmět PPR, si zapíše DPR.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PPR/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 8. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1125306.html