Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRKZP1 Z 5 4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Ondřej Krahula (gar.), Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět navazuje na předmět Konvenční radiologie. Teoretické poznatky z výuky jmenovaného předmětu budou pro-cvičeny v praxi a doplněny o praktické zkušenosti. Praktická výuka bude vedena zkušeným registrovaným radiologickým asistentem.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

v zápočtovém týdnu je nutné odevzdat docházkový list s potvrzenou docházkou od garanta předmětu. Zápočtový list obdrží studenti na první hodině. V rámci výuky je možná jedna absence, která musí být doložena například potvrzením od lékaře. V případě více absencí je nutná náhrada výuky po domluvě s garantem předmětu

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

Seznámení s provozem radiologického oddělení

Přehled zobrazovacích metod v radiodiagnostice

Praktické ukázky jednotlivých zobrazovacích metod

Použití primárních a sekundárních clon

Záznamový materiál

Zpracování digitalizovaného obrazu

Rentgenové nářadí

Pomůcky pro vykrytí pacienta

Osobní ochranné pomůcky

Místní radiologické standardy

Administrativa rentgenového vyšetření

Příprava pacienta ke skiagrafickému vyšetření

Specifické ošetřovatelské činnosti při rtg.vyšetření

Druhy projekcí

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Nekula, J., Heřman, M., Vomáčka, J., Kocher, M. Radiologie. UP Olomouc, 2005.

Nekula, J., Chmelová, J. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie, Ostravská univerzita, ZSF, 2005

Šmoranc, P. Rentgenová technika v lékařství. SPŠE Pardubice, 2004.

Chudáček, Z. Radiodiagnostika. Grada, 2000. ISBN 80-7169-689-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost ÚVN
Krahula O.
08:00–11:50
(paralelka 1)
Dejvice
ÚVN Praha
místnost FNM
Krahula O.
08:00–11:50
(paralelka 1)
LF UK
FN Motol
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2845706.html