Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Oftalmologie - patologie, klinika I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOOK1 Z,ZK 5 2P+2S česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie (17PBOAFPO)
Přednášející:
Šárka Pitrová (gar.)
Cvičící:
Šárka Pitrová (gar.), Martin Fůs, Martin Fůs, Petr Vermach
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Základní aplikace vyšetřovacích metod v oftalmologii. V přednáškách jsou probrány základní příznaky onemocnění okolí oka a zevního segmentu bulbu .Ve cvičeních jsou vysvětleny principy vyšetřovacích metod, používání a ovládání i nácvik praktických dovedností potřebných k vyšetření.

Požadavky:

Podmínky k udělení zápočtu: aktivní účast na nejméně 80% cvičení, splnění zápočtového testu.

Podmínky k udělení zkoušky: zápočet a prokázání znalostí v rámci závěrečného zkouškového testu.

Osnova přednášek:

Okruhy přednášek:

1. Okolí oka, orbita a její patologie

2. Slzný aparát, víčka

3. Spojivka, záněty

4. Typy překrvení, povrchní a hluboká injekce

5. Rohovka a její onemocnění

6. Duhovka a uveální trakt

7. Glaukom

8. Katarakta

Osnova cvičení:

1. Optotypy, vyšetření zrakové ostrosti

2. Zvláštnosti vyšetření osob starých, s postižením sluchu, motility, úrovně

3. Poloha a postavení bulbů - vyšetření

4. Vyšetření funkce víček a patologických projevů

5. Slzný aparát, odvodné slzné cesty

6. Purkyňovy obrázky

7. Vyvolání reflexu od očního pozadí

8. Skiaskopie

9. Autorefraktometr

10.Perimetrie - možnosti

11.Štěrbinová lampa

12.Biomikroskopické vyšetřování

13.Nitrooční tlak a způsoby jeho měření

14.Procvičení všech dovedností

Cíle studia:

Cílem studia je získání dovedností při vyšetřování a schopnost posouzení výsledků vyšetření, na jejichž podkladě studenti dovedou aplikovat optometrické principy.

Studijní materiály:

[1] HEISSIGEROVÁ, Jarmila. Oftalmologie: pro pregraduální i postgraduální přípravu. Praha: Maxdorf, [2018]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-580-4.

[2] KUCHYNKA, Pavel. Oční lékařství. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-802-4711-638

[3] VLKOVÁ, Eva, František VLK a Šárka PITROVÁ. Lexikon očního lékařství: výkladový ilustrovaný slovník. 1. vyd. Brno: František Vlk, 2008. ISBN 978-802-3989-069

[3] KASCHKE, Michael, Karl-Heinz DONNERHACKE a Michael Stefan RILL. Optical devices in ophthalmology and optometry: technology, design principles and clinical applications. 1., Auflage. Weinheim, Bergstr:Wiley-VCH, 2013. ISBN 978-352-7410-682

[4] HLOŽÁNEK, Martin a Blanka BRŮNOVÁ. Přístrojová technika v oftalmologii. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2006. ISBN 80-902-1609-9

Aktuální materiály využívané při výuce najdete do konce semestru na následujícím odkaze:

https://drive.google.com/drive/folders/1uvTdwHt37zAFj2Jh-rchECK2KE6HP0tI?usp=sharing

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-232
Fůs M.
16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky
místnost KL:B-232
Fůs M.
18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky
místnost KL:B-232
Fůs M.
16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky
místnost KL:B-232
Fůs M.
18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky
St
místnost KL:C-4
Pitrová Š.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C4, Malý sál
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2549106.html