Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Požár a výbuch 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102POV1 Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Petr Semerák
Cvičící:
Petr Semerák
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Základní definice požáru, výbuchu a hoření. Popis, rozbor a modelování uvedených procesů. Teplotní pole a jejich vliv na stavební konstrukce. Tlaková pole a rázové vlny, jejich vznik a šíření. Dynamické účinky rázových vln. Namáhání stavebních konstrukcí a materiálů tlakovými vlnami a vysokými teplotami. Hašení požárů.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

základní pojmy: teplo, teplota, tepelný tok, plošná hustota tepelného toku, spalné teplo, výhřevnost, stupeň hořlavosti, třída reakce na oheň, teplota vzplanutí, teplota hoření, teplota vznícení,

definice požáru, rozdělení požárů podle hořících látek,

druhy sdílení tepla, sdílení tepla vedením, sdílení tepla prouděním, sdílení tepla zářením,

Fourierův zákon vedení tepla, součinitel tepelné vodivosti, diferenciální rovnice vedení tepla, ustálené jednorozměrné vedení tepla, plošný tepelný odpor, mezní vrstva, Newtonův vztah,

emise a absorpce, odrazivost, propustnost a pohltivost záření, Kirchhoffův zákon vyzařování, Stefan - Boltzmannův zákon, Lambertův zákon,

definice výbuchu, detonace, rozdělení výbušnin, mez výbušnosti

rychlost šíření požáru, možnosti iniciace (zapálení) požáru,

schéma průběhu požáru - závislost teploty na čase, flashover,

požární odolnost, normová teplotní křivka,

principy hašení, hasební látky - rozdělení, druhy hasicích přístrojů, použití hasicích přístrojů podle druhu hořící látky

Osnova cvičení:

Cvičení jsou organizována ve formě exkurzí do Technického ústavu požární ochrany (TÚPO) Praha Modřany a Požárního a výzkumného ústavu stavebního (PAVÚS) Veselí nad Lužnicí.

Cíle studia:

Seznámit studenty se základními fyzikálními principy hoření, výbuchů, hašení požárů, se základy nerovnovážné termodynamiky.

Studijní materiály:

[1] Semerák, P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009.

[2] Demo, P.: Fyzika. ČVUT 2008.

[3] Bradáčová, I.: Stavby a jejich požární bezpečnost , Praha : ŠEL, 1999

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-219

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
C219
místnost TH:C-219

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C219
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25080205.html