Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra fyziky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
102XAZP Aerosoly a životní prostředí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
102YAZP Aerosoly a životní prostředí
 
česky Předmět není vypsán
D02AUM Akustická a ultraakustická měření
 
česky Předmět není vypsán
102APF Aplikovaná fyzika
 
česky Z 3 1P+2C Předmět není vypsán
102APOZ Aplikovaná fyzika a OZE česky Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
102BPRO Bachelor Project
 
Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
102BPR Bachelor Project
 
Z 10 8C Předmět není vypsán
102BAP Bakalářská práce česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět je vypsán
102BAPC Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
102BAPG Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
102XBMS Bezkontaktní měření ve stavebnictví
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D02BEM Bezkontaktní měřicí metody v experimentální mechanice česky Předmět je vypsán
102DPP Diploma project
 
Z 30 24C Předmět není vypsán
102DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
102DIS Diplomový seminář
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
102DISM Diplomový seminář
 
česky Z 5 4C Předmět není vypsán
102XDS Disperzní soustavy
 
česky Předmět není vypsán
102YEME Elektrická měření
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
102XEMP Elektrické měřicí přístroje
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
102EZ1 Energie a životní prostředí
 
česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět není vypsán
D02EFM Experimentální fyzika a teorie měření česky Předmět je vypsán
102FYI Fyzika česky Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
102FY01 Fyzika
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
D02FYZ Fyzika
 
česky Předmět není vypsán
102FYY1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
102FY_1 Fyzika 1G česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
102YF2H Fyzika 2
 
česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
102FY2H Fyzika 2 česky Z,ZK 4 3P+2C Předmět je vypsán
102FY_2 Fyzika 2G
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
102FY1G Fyzika G
 
česky Z,ZK 4 3P+2C Předmět není vypsán
D02FPL Fyzika pevných látek česky Předmět není vypsán
102YFPL Fyzika pevných látek ve stavebnictví česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D02FAE Fyzikální a aplikovaná elektronika česky Předmět je vypsán
D02FCH Fyzikální chemie česky Předmět je vypsán
102XFS Fyzikální seminář česky Z 0 2C Z 0 2C Předmět je vypsán
102XFS1 Fyzikální seminář 1 česky Z 0 2C Předmět je vypsán
102XFS2 Fyzikální seminář 2
 
česky Z 0 2C Předmět není vypsán
D02IAM Instrumentální analytické metody česky Předmět je vypsán
D02IMP Interakce materiálu a vnějšího prostředí
 
česky Předmět není vypsán
102XLTO Laserová tech. a mod. optoelektronika česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
102YLMF Lasery a moderní fyzika česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
D02MTK Mechanika a termodynamika kontinua pevné fáze česky Předmět je vypsán
102XMDZ Metody pro detekci znečistění II
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
102YMDZ Metody pro detekci znečištění
 
česky Předmět není vypsán
D02MTV Měření termofyzikálních vlastností materiálů
 
česky Předmět není vypsán
102XMES Měření ve stavebnictví
 
česky Z 2 2C Předmět je vypsán
102YMES Měření ve stavebnictví česky Z 2 2C Předmět je vypsán
D02NVS Nanotechnologie ve stavebnictví česky Předmět není vypsán
D02OZE Obnovitelné zdroje energie a životního prostředí česky Předmět je vypsán
D02OZO Optické zobrazení a metody zpracování obrazu česky Předmět je vypsán
D02OPZ Optické zobrazení a moderní optika česky Předmět je vypsán
D02OPTE Optika a optoelektronika česky Předmět je vypsán
D02OPT Optika a elektronika
 
česky Předmět není vypsán
102PH01 Physics
 
Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
102PHS Physics - Seminar Předmět je vypsán
102MSPL Pokr. metody studia vlast. pevných látek
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
D02PMY Polymery česky Předmět je vypsán
D02PZN Polymery a základy nanotechnologie česky Předmět je vypsán
102XMM1 Počítačové modelování v Matlabu 1 česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
102POV1 Požár a výbuch 1
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D02PEH Přenos energie a hmoty ve stavebních konstrukcích česky Předmět je vypsán
D02TER Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika česky Předmět je vypsán
102STD2 Structural design, project 2
 
KZ 4 3C KZ 4 3C Předmět není vypsán
D02TFY Teoretická fyzika
 
česky Předmět není vypsán
D02TF1 Teoretická fyzika I (Statistická fyzika) česky Předmět je vypsán
D02TF2 Teoretická fyzika II (Kinetické procesy v materiálech) česky Předmět je vypsán
D02TEP Teorie elektromagnetického pole česky Předmět je vypsán
D02TOZ Teorie optického zobrazení v aplikaci na geodézii
 
česky Předmět není vypsán
102FYZB Termomechanika česky Z 2 2P Předmět je vypsán
D02FK2 Termomechanika kontinua
 
česky Předmět není vypsán
D02TPH1 Theoretical Physics 1 ZK 2 2P Předmět je vypsán
D02TPH2 Theoretical Physics 2
 
ZK 2 2P Předmět není vypsán
102FTB Thermomechanics Z 2 2P Předmět je vypsán
D02KVM Vliv klimatických vlivů na mostní a stavební konstrukce česky Předmět je vypsán
D02FK1 Vybrané partie z mechaniky kontinua
 
česky Předmět není vypsán
D02VYB Vybrané statě z mechaniky kontinua
 
česky Předmět není vypsán
D02ZNT Základy nanotechnologie česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11102.html