Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra fyziky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
102YAZP Aerosoly a životní prostředí
 
česky Předmět není vypsán
102XAZP Aerosoly a životní prostředí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D02AUM Akustická a ultraakustická měření
 
česky Předmět není vypsán
D02AMZP Analytické metody v životním prostředí česky Předmět je vypsán
102APF Aplikovaná fyzika
 
česky Z 3 1P+2C Předmět není vypsán
102APOZ Aplikovaná fyzika a OZE česky Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
102BPRO Bachelor Project
 
Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
102BPR Bachelor Project
 
Z 10 8C Předmět není vypsán
102BAP Bakalářská práce česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět je vypsán
102BAPC Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
102BAPG Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
102XBMS Bezkontaktní měření ve stavebnictví
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D02BEM Bezkontaktní měřicí metody v experimentální mechanice česky Předmět je vypsán
102DPP Diploma project
 
Z 30 24C Předmět není vypsán
102DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
102DIS Diplomový seminář
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
102DISM Diplomový seminář
 
česky Z 5 4C Předmět není vypsán
102XDS Disperzní soustavy
 
česky Předmět není vypsán
102YEME Elektrická měření
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
102XEMP Elektrické měřicí přístroje
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
102EZ1 Energie a životní prostředí
 
česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět není vypsán
D02EFTM Experimentální fyzika a teorie měření česky Předmět je vypsán
D02EFM Experimentální fyzika a teorie měření česky Předmět je vypsán
D02FYZ Fyzika
 
česky Předmět není vypsán
102FYI Fyzika česky Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
102FY01 Fyzika
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
102FYY1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
102FY_1 Fyzika 1G česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
102YF2H Fyzika 2
 
česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
102FY2H Fyzika 2 česky Z,ZK 4 3P+2C Předmět je vypsán
102FY_2 Fyzika 2G
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
102FY1G Fyzika G
 
česky Z,ZK 4 3P+2C Předmět není vypsán
D02FPL Fyzika pevných látek česky Předmět je vypsán
102YFPL Fyzika pevných látek ve stavebnictví česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D02FAE Fyzikální a aplikovaná elektronika česky Předmět je vypsán
D02FCH Fyzikální chemie Předmět je vypsán
102XFS Fyzikální seminář česky Z 0 2C Z 0 2C Předmět je vypsán
102XFS1 Fyzikální seminář 1 česky Z 0 2C Předmět je vypsán
102XFS2 Fyzikální seminář 2
 
česky Z 0 2C Předmět není vypsán
D02IAM Instrumentální analytické metody česky Předmět je vypsán
D02IMP Interakce materiálu a vnějšího prostředí
 
česky Předmět není vypsán
102XLTO Laserová tech. a mod. optoelektronika česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
102YLMF Lasery a moderní fyzika česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
D02MTK Mechanika a termodynamika kontinua pevné fáze česky Předmět je vypsán
102XMDZ Metody pro detekci znečistění II
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
102YMDZ Metody pro detekci znečištění
 
česky Předmět není vypsán
D02MTV Měření termofyzikálních vlastností materiálů
 
česky Předmět není vypsán
102XMES Měření ve stavebnictví
 
česky Z 2 2C Předmět je vypsán
102YMES Měření ve stavebnictví česky Z 2 2C Předmět je vypsán
D02NTS Nanotechnologie ve stavebnictví česky Předmět je vypsán
D02NVS Nanotechnologie ve stavebnictví česky Předmět je vypsán
D02NBI Nanotechnology in Civil Engineering Předmět je vypsán
D02OZE Obnovitelné zdroje energie česky Předmět je vypsán
D02OZO Optické zobrazení a metody zpracování obrazu česky Předmět je vypsán
D02OPZ Optické zobrazení a moderní optika česky Předmět je vypsán
D02OPTE Optika a optoelektronika česky Předmět je vypsán
D02OPT Optika a elektronika
 
česky Předmět není vypsán
102PH01 Physics
 
Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
102PHS Physics - Seminar Předmět je vypsán
102MSPL Pokr. metody studia vlast. pevných látek
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
D02PMY Polymery česky Předmět je vypsán
D02PZN Polymery a základy nanotechnologie česky Předmět je vypsán
D02PVN Polymery v nanotechnologii česky Předmět je vypsán
D02POZP Polymery v ochraně životního prostředí česky Předmět je vypsán
102XMM1 Počítačové modelování v Matlabu 1 česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
102POV1 Požár a výbuch 1
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D02PEH Přenos energie a hmoty ve stavebních konstrukcích česky Předmět je vypsán
D02TER Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika Předmět je vypsán
102STD2 Structural design, project 2
 
KZ 4 3C KZ 4 3C Předmět není vypsán
D02TFY Teoretická fyzika
 
česky Předmět není vypsán
D02TF1 Teoretická fyzika I (Statistická fyzika) Předmět je vypsán
D02TF2 Teoretická fyzika II (Kinetické procesy v materiálech) Předmět je vypsán
D02TEP Teorie elektromagnetického pole česky Předmět je vypsán
D02TOZ Teorie optického zobrazení v aplikaci na geodézii
 
česky Předmět není vypsán
102FYZB Termomechanika česky Z 2 2P Předmět je vypsán
D02FK2 Termomechanika kontinua
 
česky Předmět není vypsán
D02TPH1 Theoretical Physics 1 ZK 2 2P Předmět je vypsán
D02TPH2 Theoretical Physics 2
 
ZK 2 2P Předmět není vypsán
102FTB Thermomechanics Z 2 2P Předmět je vypsán
D02KVM Vliv klimatu na mostní a stavební konstrukce česky Předmět je vypsán
D02FK1 Vybrané partie z mechaniky kontinua
 
česky Předmět není vypsán
D02VYB Vybrané statě z mechaniky kontinua
 
česky Předmět není vypsán
D02ZNT Základy nanotechnologie česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 13. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11102.html