Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Španělský jazyk 4-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04BJS4-1 Z 2 0P+2C česky
Prerekvizita:
Španělský jazyk 3-1 (04BJS3-1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy španělského jazyka po gramatické a lexikální stránce, a to v každodenních životních situacích. Důraz je kladen na komunikační dovednosti (mluvení, porozumění, psaní). Nedílnou součástí je také seznámení se se španělskou kulturou a s kulturními odlišnostmi. Předmět je určen pro začátečníky/falešné začátečníky.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích, pravidelná docházka, teamová a individulání práce na projektu Mi álbum de viajes, průběžné odevzdávání zadaných krátkých písemných úkolů.

Z důvodů vyšší moci (např. pandemie) může prezentace projektu Mi álbum de viaje, která je součástí zápočtu, proběhnout online prostřednictvím MS Teams.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2355406.html