Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Španělský jazyk 3-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04BJS3-1 Z 2 0P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
oddělení jazykových studií
Anotace:

Kurz je určen pro studenty bakalářského studia. Předmět rozvíjí všechny jazykové kompetence studentů ve španělštině na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: poslech, čtení, mluvení a psaní. Studenti se seznámí se základy španělského jazyka po gramatické a lexikální stránce, a to v každodenních životních situacích. Důraz je kladen na komunikační dovednosti. Předmět je určen pro začátečníky/falešné začátečníky.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích, pravidelná docházka, průběžné plnění zadaných úkolů, krátké testy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Je specifikována v dokumentu Course Syllabus dostupném na Moodle.

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvoj a upevnění jazykových znalostí posluchačů tak, aby se dorozuměli na jazykové úrovni A1 (podle evropského referenčního rámce SERR) a zlepšili svoji ústní i písemnou komunikaci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Aventura 1, Klett, 2009

Doporučená literatura:

Uso de la gramática espaňola (elemental), Edelsa, 2010

Učebnice současné španělštiny 1. díl (O.Macíková, L.Mlýnková, nakl.CPress, 2010)

Španělsko-český/česko-španělský slovník (nejlépe z nakl. LINGEA)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2355106.html