Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Německý jazyk 4-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04BJN4-1 Z 2 0P+2C česky
Prerekvizita:
Německý jazyk 3-1 (04BJN3-1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy německého jazyka po gramatické a lexikální stránce, a to v každodenních životních situacích. Důraz je kladen na komunikační dovednosti (mluvení, porozumění, psaní). Předmět je určen pro falešné začátečníky-mírně pokročilé.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích, pravidelná docházka, zvládnutí zápočtového testu.

V období pandemie Covid 19 je požadavkem aktivní účast na online-výuce a vypracování domácích úkolů, včetně přehledového závěrečného testu (domácí práce).

Osnova přednášek:

V období pandemie Covid:

Slovesa s předponami. Zvratná slovesa.

Cestování. Zeměpisná jména. Spojky.

Stupňování přídavných jmen a příslovcí.

Média. Préteritum

Kultura.Perfektum

12. Opakování

13. Test

14. Revize testu a výklad + procvičování problematické látky

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•DUSILOVÁ, D. Sprechen Sie Deutsch? 1 2., přepracované vyd. Praha: Polyglot, 2000. ISBN 80-86195-08-17-1

pp. 1-81 et 183-217

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2355306.html