Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Konstruktivní geometrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101KG01 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Iva Křivková (gar.), Iva Malechová
Cvičící:
Hana Lakomá (gar.), Iva Křivková (gar.), Jana Čápová, Iva Malechová, Iva Slámová, Petra Vacková
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Promítání a promítací metody. Axonometrie. Kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, zobrazení těles, kužel, válec, jehlan, hranol, koule. Jednoduché úlohy v axonometrii. Osvětlení těles a skupin těles v axonometrii. Perspektiva. Křivky, parametrický popis. Průvodní trojhran křivky, křivosti. Šroubové plochy. Kvadriky. Plochy ve stavitelství.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student umí promítací metody, axonometrii, zobrazit vybraná tělesa a osvětlení. Umí užít perspektivu. Zná pojem křivky, umí vypočítat křivost. Umí klasifikovat kvadratické plochy.

Studijní materiály:

!Černý, J.- Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, monografie ČVUT, 2016, ISBN 978-80-01-06049-0

!Černý, J.- Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-04920-4

!Drábek,K.-Harant,F.-Setzer,O.: Deskriptivní geometrie I,Praha SNTL 1978, ISBN 04-011-78

?Linkeová, I.: Constructive Geometry, textbook of FME CTU, 2016, ISBN 978-80-01-05879-4

?Medek, V.- Zámožík, J.: Konštruktívna geometria pre technikov, SNTL - Alfa, 1976, ISBN 63-552-76

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-481

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B481
místnost TH:B-255

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B255
místnost TH:B-255

16:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B255
místnost TH:B-374

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-581

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-874

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B874
Út
místnost TH:B-693

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 302)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B693
místnost TH:B-479

14:00–15:50
(přednášková par. 3
paralelka 301)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B479
místnost TH:B-255

16:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B255
místnost TH:B-872

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 304)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
místnost TH:B-686

14:00–15:50
(přednášková par. 3
paralelka 305)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B686
místnost TH:B-471

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 307)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-873

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 308)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B873
místnost TH:B-369

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 306)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B369
St
místnost TH:B-286

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B286
místnost TH:B-779

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 303)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B779
místnost TH:B-255

16:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B255
místnost TH:C-215

08:00–09:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
místnost TH:B-255

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B255
Čt
místnost TH:B-375

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B375
místnost TH:B-375

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B375
místnost TH:B-286

16:00–17:50
(přednášková par. 3)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B286
místnost TH:B-374

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-378

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B378
místnost TH:B-784

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B784
místnost TH:B-471

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-217

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C217
místnost TH:C-204

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
C204
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2333906.html