Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Matematika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101MA01 Z,ZK 6 2P+3C česky
Přednášející:
Zdeněk Šibrava (gar.), Michal Beneš, Ivana Pultarová, Ondřej Zindulka
Cvičící:
Zdeněk Šibrava (gar.), Aleš Nekvinda (gar.), Michal Beneš, Milan Bořík, František Bubeník, Martin Hála, Václav Kelar, Iva Křivková, Petr Kučera, Jan Lamač, Yuliya Namlyeyeva, Ivana Pultarová, Monika Rencová, Martin Soukenka, Ondřej Zindulka
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Analytická geometrie v rovině a prostoru. Vektorové prostory. Matice, inverzní matice. Soustavy lineárních algebraických rovnic. Determinant matice druhého a třetího řádu, Cramerovo pravidlo. Vlastní čísla a vlastní vektory matice. Posloupnost reálných čísel. Funkce jedné reálné proměnné, spojitost, limita, derivace, diferenciály, lokální a globální extrémy, monotonie, inflexní body. Taylorův polynom a jeho použití. Newtonova metoda.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student je schopen řešit základní úlohy z lineární algebry, analytické geometrie v rovině a v prostoru a diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné.

Studijní materiály:

!Bubeník, F., Zindulka, O.: Matematika 1, skriptum ČVUT, 2005,ISBN:80-01-03309-0

!Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 1. Sbírka příkladů, skriptum ČVUT, 2005,ISBN 978-80-01-04715-6

?Bubeník, F.: Mathematics for Engineers. Skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-03792-8.

?Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04524-4

?Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha 2000, ISBN 80-85849-92-5.

?Budinský, B., Charvát J.: Matematika I. SNTL, Praha 1987

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-471

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-374

17:00–19:50
(přednášková par. 3
paralelka 302)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-375

16:00–18:50
(přednášková par. 3
paralelka 301)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B375
místnost TH:B-481

16:00–18:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B481
místnost TH:B-471

17:00–19:50
(přednášková par. 3
paralelka 304)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
Út
místnost TH:B-374

13:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-471

14:00–16:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-976

15:00–17:50
(přednášková par. 3
paralelka 303)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B976
St
místnost TH:B-286

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B286
místnost TH:B-873

14:00–16:50
(přednášková par. 3
paralelka 305)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B873
místnost TH:B-374

15:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-375

15:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B375
místnost TH:B-378

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B378
Čt
místnost TH:C-215

08:00–09:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
místnost TH:B-286

14:00–15:50
(přednášková par. 3)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B286
místnost TH:B-874

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B874
místnost TH:B-471

13:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-875

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B875
místnost TH:B-874

13:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B874

místnost TH:B-374

08:00–10:50
(přednášková par. 3
paralelka 306)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-480

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B480
místnost TH:B-481

08:00–10:50
(přednášková par. 3
paralelka 307)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B481
místnost TH:B-374

11:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-872

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
místnost TH:B-481

11:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 308)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B481
místnost TH:B-478

11:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B478
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:C-204

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C204
místnost TH:B-785

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B785
místnost TH:B-476

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B476

místnost TH:B-978

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2333206.html