Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Průmyslové aplikace multi-agentních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP33PAM ZK 4 1P+0S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem přednášek je seznámit posluchače s problematikou využití technologie multi-agentních systémů při realizaci distribuovaného a inteligentního rozhodování a řízení v průmyslu. Moderní továrna je v tomto pojetí chápána jako soubor inteligentních, autonomních a komunikujících jednotek (strojů), které mohou být snadno a rychle rekonfigurovány. To umožňuje efektivně reagovat na požadavky na zkrácení doby od návrhu produktu k jeho dodání na trh, na změny v konfiguraci a množství produktů, na neočekávané poruchy a výpadky. Přednášky monitorují více než dvě desetiletí výzkumu a vývoje v této oblasti od prvních pokusů v devadesátých letech až po nejnovější trendy. Věnují se obecným principům, metodám, architekturám a standardům a současně předkládají vybrané případové studie nasazení zmíněné technologie ať již v laboratorních nebo reálných podmínkách.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Multi-agentní a holonické systémy

a.Úvod do problematiky multi-agentních systémů

b.Multi-agentní platformy

2. Aplikace v průmyslovém řízení

a.Charakteristika problému, specifické požadavky

b.Holonické systémy, holonické architektury

c.Holonický agent pro nízkoúrovňové řízení, integrace s PLC

3. Aplikační oblasti a vybrané případové studie

a.Aplikace v průmyslovém řízení

b.Aplikace v plánování a rozvrhování výroby

4. Nástroje

a.Role simulace, simulační nástroje

b.Vizualizace

c.Integrované nástroje pro vývoj

5. Využití ontologií a sémantiky

a.Úvod do ontologií, jejich využití v průmyslových systémech

b.Vybrané případové studie

6. Standardizace a výzkumné iniciativy

a.Standardy IEC1131, IEC61499, IEC61850, FIPA

b.Evropské výzkumné iniciativy, technické výbory, workshopy, konference

7. Nejnovější trendy

a.Aplikace architektur orientovaných na služby

b.Využití webových aplikací a standardu HTML5

c.Perspektivní aplikační oblasti

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Materiály přednášejícího;

2.Umělá inteligence 4, Academia Praha, 2003;

3.Umělá inteligence 6, Academia Praha, 2012 (v přípravě),

4.Vrba, P., Tichý, P. Mařík, V., Hall, K., Staron, R., Maturana, F., Kadera, P. Rockwell Automations Holonic and Multi-agent Control Systems Compendium. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C:Applications and Reviews, Vol. 41, Issue 1, 2011, pp. 14-30.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2138806.html