Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Systémy reálného času pro řízení procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP13SRD Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Technologický systém, řídící systém, řízení průmyslových systémů. Co je to program a co je proces. Proces asynchronní, synchronní a na pozadí. Synchronizace procesů, semafor. Co je to mailbox a jeho použití. Co je to deadlock a jeho řešení. Programování víceúlohových aplikací. Operační systémy reálného času - pro MS DOS, pro Windows a NT, pro Linux a speciální. Programovací jazyky pro systémy reálného času. Analýza a návrh řídících systémů reálného času. Technické prostředky řízení technologických procesů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Vladimír Dumek, Operační systémy - Pomocný studijní text, VUT Brno, on line <http://drogo.fme.vutbr.cz/opory/pdf/uai/operacni_systemy/OS03.pdf>

[2] Horovčák, P.: Systémy reálneho času. Elfa, Košice, 2002, 141 s., ISBN 80-89066-29-1

[3] Srovnal, V.: Operační systémy pro řízení v reálném čase. VŠB TU, Ostrava, 1. vydání, 2003

[4] Strnadel, J.: Studijní opora k předmětu ROS. FIT VUT v Brně, Brno, 2006

Poznámka:
Další informace:
http://www.fel.cvut.cz/education/bk/predmety/01/85/p18504.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet18504.html