Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán 06 40 45 48 DSTR EPT 2012 K základ

Studijní obor: Energetika a procesní technika
Studijní program: Strojírenství Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12BS*7P-EPT 12 2012 BSTR 7.sem povinné EPT V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
20
12BS*8P-EPT 15 2012 BSTR 8.sem povinné EPT V této skupině musíte získat 17 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
17
12DSK1P-KMEN 00 2012 D kmenové 1. semestr STR kombinované
0
12DSK2P-KMEN 00 2012 D kmenové 2. semestr STR kombinované
0
12DSK3P-KMEN 00 2012 D kmenové 3. semestr STR kombinované
0
12DSK4P-KMEN 00 2012 D kmenové 4. semestr STR kombinované
0
12DSK5P-KMEN 00 2012 D kmenové 5. semestr STR kombinované
0
12DSK6P-KMEN 00 2012 D kmenové 6. semestr STR kombinované
0
Minimální počet kreditů 37
Povinně volitelné předměty
12B**1Q-HUM 03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
12B**4Q-BZJ S+T 08 2012 bakalářské zkoušky z jazyků pro STR a TZIS V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 10)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  5)
2
12BS*6Q-OP 10 2012 BSTR 6. sem oborové projekty V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12BS*6Q-PP 11 2012 BSTR 6. sem prezentace projektů V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
12BS*7Q-EPT-P1 13 2012 BSTR 7.sem 1povvol EPT-P1 V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
12BS*7Q-EPT-ZAM 14 2012 BSTR 7.sem 1povvol EPT-zam V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
12BS*8Q-EPT-BP 16 2012 BSTR 8.sem 1povvol EPT-BP V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
12BS*8R-EPT-ZAM 17 2012 BSTR 8.sem 2povvol EPT-zam V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
20
Minimální počet kreditů 45
Volitelné předměty
12BS**V-ALFA 02 2012 ALFA volitelné pro STR V této skupině musíte získat 32 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
32
12B**1V-DOP SEMI 05 2012 doporučené semináře
0
12B**1V-DOP ZJK 06 2012 doporučené základní jazykové kurzy a prezentace
0
Minimální počet kreditů 32
Počet předepsaných kreditů celkem 114
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 124
Celkový počet kreditů 238

SP12DSTR-K MUSTR # SP12DSTR-TZP-K # SP12BSTR-TZP-K # první pokus

03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární [12B**1Q-HUM]

Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n absolvovat

05 2012 doporučené semináře [12B**1V-DOP SEMI]

Pokud si chce student své dosud získané znalosti (například z matematiky, fyziky, cizích jazyků atd.) doplnit, může si zapsat některý z volitelných předmětů, které příslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporučujeme zejména předměty uvedené v této skupině

08 2012 bakalářské zkoušky z jazyků pro STR a TZIS [12B**4Q-BZJ S+T]

Součástí tohoto bakalářského studijního programu je povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího jazyka. Student ji může vykonat kdykoliv v průběhu studia. Administrativně je předmět přiřazen ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku, neboť se předpokládá, že si student během předcházejících semestrů nejprve doplňuje v jazykových kurzech (volitelných předmětech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie

02 2012 ALFA volitelné pro STR [12BS**V-ALFA]

Předměty typu Alfa (A) nejsou u studijního programu B2341 Strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inženýrství.

10 2012 BSTR 6. sem oborové projekty [12BS*6Q-OP]

Student si vybere předmět příslušný oboru, který studuje

11 2012 BSTR 6. sem prezentace projektů [12BS*6Q-PP]

2363091 nesepsán Student si vybere předmět příslušný oboru, který studuje

13 2012 BSTR 7.sem 1povvol EPT-P1 [12BS*7Q-EPT-P1]

Kód předmětu Projekt I. se zapisuje podle ústavu: 2153707 Ústav energetiky a 2183707 Ústav procesní a zpracovatelské techniky

16 2012 BSTR 8.sem 1povvol EPT-BP [12BS*8Q-EPT-BP]

Kód předmětu Bakalářská práce se zapisuje podle ústavu: 2153985 Ústav energetiky 2183985 Ústav procesní a zpracovatelské techniky

17 2012 BSTR 8.sem 2povvol EPT-zam [12BS*8R-EPT-ZAM]

Ze skupiny PV předmětů nutno d v a volit

00 2012 D kmenové 1. semestr STR kombinované [12DSK1P-KMEN]

12B**1P-KMEN #

00 2012 D kmenové 2. semestr STR kombinované [12DSK2P-KMEN]

12B**2P-KMEN #

00 2012 D kmenové 3. semestr STR kombinované [12DSK3P-KMEN]

12B**3P-KMEN #

00 2012 D kmenové 4. semestr STR kombinované [12DSK4P-KMEN]

12B*K4P-KMEN #

00 2012 D kmenové 5. semestr STR kombinované [12DSK5P-KMEN]

12B*K5P-KMEN #

00 2012 D kmenové 6. semestr STR kombinované [12DSK6P-KMEN]

12B**6P-KMEN #

Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30011651.html