Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Profesní tělesná výchova II. - zvyšování fyzické zdatnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZPTV2 Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Student si osvojí průpravná cvičení v oblasti rozehřívání a rozvičení organismu, fyziologii dýchání, dechová cvičení, fyziologii svalové práce a základní cvičební prvky.

Požadavky:

Požadavky na zápočet: aktivní účast na cvičení

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Průpravná cvičení - rozehřívání a rozvičení organiamu - cvičení ve dvojicích;

Fyziologie dýchání, dechová cvičení

Průpravná cvičení - cvičení ve dvojicích; Fyzilogie svalové práce,

Průpravná cvičení -cvičení ve dvojicích - Trakař, V-rovnováha, Váha - tonu

Průpravnácvičení - cvičení ve dvojicích - Kotouly s přeskokem,Dvojitý válec

Průpravná cvičení - cvičení v trojicích - Řízené pády a skoky, padání

Základy akrobacie - akrobatické prvky

Zdokonalování dovedností, rozbor

Cvičení dvojic - židle

Cvičení dvojic - letec

Cvičení dvojic - stoj na ramenou, stoj na rukou

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty průpravným cvičení v oblasti rozhřívání a rozcvičování organismu, fyziologickému dýchání, fyziologii svalové práce a zdokonalováním těchto dovedností.

Studijní materiály:

NEUMAN, J.: Dobrodružné hry v tělocvičně. Portál 2001; ISBN 80-7178-555-5

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1529006.html