Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technická zařízení budov 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125TBA1 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Hana Kabrhelová, Karel Kabele (gar.), Stanislav Frolík, Ilona Koubková, Zuzana Veverková
Cvičící:
Hana Kabrhelová, Karel Kabele (gar.), Pavla Dvořáková, Stanislav Frolík, Ondřej Horák, Ilona Koubková, Kateřina Novotná, Kateřina Roškotová, Jakub Spurný, Kateřina Šilerová Křížová, Miroslav Urban
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky a vytápění budov určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění a otopných zdrojů.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:

Zdravotní technika - úvod, hydraulika potrubí, zásobování objektů

vodou, bilance potřeby vody. Vnitřní systémy vodovodu - rozvody,

materiály, výpočet, Odpadní vody a jejich likvidace, kanalizační

systémy, Vnitřní kanalizace, typologie zařizovacích předmětů.

Vnější plynovody, přípojky, bilance potřeby plynu. Vnitřní systémy

plynovodu, odvod spalin. Vytápění místností a návrh otopných

ploch. Výpočet tepelných bilancí. Otopné soustavy. Příprava teplé

vody. Zdroje tepla - kotelny, elektrické vytápění, dálkové

vytápění, obnovitelné zdroje. Měření a regulace ve vytápění.

Osnova cvičení:

1 Úvodní cvičení, seznámení s úlohami a zadáním. Prostorové nároky na systémy zti -typologie, počty, typy a umístění zařizovacích předmětů, vedení potrubí v konstrukcích, dispoziční řešení instalační šachty, zakreslování potrubí a sítí, seznámení s obsahem situace (nad výkresem).

2 Úloha 1 - vnitřní kanalizace

Koncepce, připojovací a odpadní potrubí, umístění odpadů.

3 Úloha 1 - vnitřní kanalizace

Svodné potrubí, výpočet, technická zpráva.

4 Úloha 2 - vnitřní vodovod

Koncepce - příprava TV, umístění výtokových armatur. Připojovací potrubí, svislé potrubí - materiálové řešení, vedení potrubí.

5 Úloha 2 - vnitřní vodovod

Ležatý rozvod, vodoměrná sestava, napojení zásobníku teplé vody. Výpočet a technická zpráva.

6 Úloha 3 - domovní plynovod

Zadání, umístění a posouzení spotřebičů, plynoměru, HUP, vedení potrubí. Technická zpráva.

7 Úloha 4

Výpočet tepelných ztrát a návrh otopných ploch.

8 Úloha 5

Návrh geometrie otopné soustavy

9 Úloha 5

Výpočet teplovodní otopné soustavy

10 Úloha 6

Výpočet zásobníku pro přípravu teplé vody - objem, příkon. Výpočet tepelného výkonu pro vytápění.Výpočet roční potřeby tepla.

11 Úloha 6

Návrh plynové kotelny

12 Konzultace, odevzdání úloh.

13 Zápočet

Cíle studia:

Student získá přehled v systémech vnitřní a vnější kanalizace, plynovodu, vodovodu a otopných systémů. Naučí se tyto i v základní úrovni navrhovat.

Studijní materiály:

!Kabele, Karel – Kabrhel, Michal - Koubková, Ilona - Urban, Miroslav - Musil, Roman TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV. Vytápění - podklady pro cvičení první vydání, 2012, 78 s., ISBN 978-80-01-05203-7

!Kabele, Karel - Frolík, Stanislav - Houšková, Marta - Jelínek, Vladimír - Koubková, Ilona - Petrová, Markéta - Vyoralová, Zuzana: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Druhý dotisk druhého přepracovaného vydání, 2011,182 s., vazba brožovaná, 331 Kč, ISBN 978-80-01-04722-4

:On-line výukové materiály a podklady zveřejněné pro studenty předmětu na webu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-219

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C219
Út
St
Čt
místnost TH:A-433

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A433
místnost TH:A-335

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
místnost TH:A-335

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
místnost TH:A-435

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A435
místnost TH:A-435

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A435
místnost TH:A-335

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
místnost TH:A-433

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A433

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1505506.html