Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra technických zařízení budov

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
125AMP Advanced Master Project
 
Předmět není vypsán
D25YATM Aplikovaná termomechanika česky Předmět je vypsán
125YATM Aplikovaná termomechanika
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
125YATH Applied Thermomechanics Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
125BPR Bachelor Project
 
Z 10 8C Předmět není vypsán
125BPRO Bachelor Project Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
125BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
125BAPQ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
125BAPC Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
125BPAA Bakalářská práce
 
česky Z 24 16C Z 24 16C Předmět je vypsán
125BAPR Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
125BPA Bakalářská práce (A)
 
česky Z 16 16C Z 16 16C Předmět není vypsán
125BUE Budovy a energie
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
125BEPM Building energy performance modelling
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
125BSE Buildings Services Systems
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
125BSE2 Buildings Services Systems 2 Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
125DPR1 Design project 1 KZ 4 3C Předmět je vypsán
125DPR2 Design project 2
 
KZ 3 3C Předmět není vypsán
125DPT Diploma theses
 
Z 30 24C Předmět není vypsán
125DPIB Diplomová práce
 
česky Z 26 20C Předmět není vypsán
125DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
125ESB Ekologické systémy budov
 
česky KZ 4 2P Předmět není vypsán
125EKS Ekologické systémy budov
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
125EBU Elektrotechnika a inteligentní budovy česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
125EIBB Elektrotechnika a inteligentní budovy česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
125EIB Elektrotechnika a inteligentní budovy
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
125ESB1 Energetické systémy budov 1
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
125ESBB Energetické systémy budov 1
 
česky ZK 4 2P Předmět není vypsán
125ESBT Energetické systémy budov 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
D25EAU Energetický audit česky Předmět je vypsán
125EABU Energetický audit budov
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
125EABI Energetický audit budov
 
česky KZ 4 2P Předmět není vypsán
125EAB1 Energetický audit budov 1
 
česky KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
125LTZB Laboratoře TZB
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
125YMCB Microclimate and Architecture
 
Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
125MEB Modelování energ.chování budov
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
125MEC Modelování energetického chování budov
 
česky KZ 4 1P+1C Předmět není vypsán
125MEBU Modelování energetického chování budov
 
česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
D25TZ6 Modelování energetických systémů budov III česky Předmět je vypsán
125YNST Navrhování systémů TZB
 
česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D25ONZ Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání česky Předmět je vypsán
125OZE1 Obnovitelné zdroje energie
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
125OZEB Obnovitelné zdroje energie česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
125YOZE Obnovitelné zdroje energie
 
česky Předmět není vypsán
125YOPZ Odběrní plynová zařízení
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D25OIB Optimalizační algoritmy technických zařízení inteligentních budov česky Předmět je vypsán
125YPMT Počítačové modelování systémů TZB
 
česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
125PBZQ Požárně bezpečnostní zařízení česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení
 
česky KZ 4 2P Předmět není vypsán
D25PBZB Požárně bezpečnostní zařízení
 
česky ZK 2P Předmět není vypsán
125PIB1 Projekt 1
 
česky Z 6 4C Předmět není vypsán
125PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
125PIB2 Projekt 2 česky Z 6 4C Předmět je vypsán
125P02C Projekt 2C česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
125DIS Seminář k diplomové práci
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
125SVB Seminář k vytápění budov
 
česky Z 3 2C Předmět není vypsán
125SPB1 Specializovaný projekt 1 česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
125SPJ1 Specializovaný projekt 1
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
125SPB2 Specializovaný projekt 2
 
česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
125SPJ2 Specializovaný projekt 2
 
česky KZ 3 3C Předmět není vypsán
125XSEL Stavební elektrotechnika česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
125SDP2 Structural Design, Project 2
 
KZ 6 4C Předmět není vypsán
125STD2 Structural design, project 2
 
KZ 4 3C KZ 4 3C Předmět není vypsán
125STZB Systémy TZB
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
125SYB Systémy budov česky ZK 4 4P Předmět je vypsán
D25TZB Technická zařízení budov
 
česky Předmět není vypsán
125TBU Technická zařízení budov
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
125TBUQ Technická zařízení budov - Q
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
125TBA1 Technická zařízení budov 1 česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
125TB2 Technická zařízení budov 2
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
125TB2A Technická zařízení budov 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
125TBUE Technická zařízení budov E
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
125TZBR Technická zařízení budov R
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
125TZP Technická zařízení za požáru
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
125TZ01 Technické zařízení budov 1
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
125TZ02 Technické zařízení budov 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
125TZBL Technické zařízení budov L
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
125TZS Technologická zařízení staveb
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
125TECE Technologické celky česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
125TVNP Teorie vnitřního prostředí
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
D25TPB Teorie vnitřního prostředí budov4 česky ZK ZK Předmět je vypsán
125TIE Theory of indoor environment ZK 2 2P Předmět je vypsán
D25UOB Umělé osvětlení česky Předmět je vypsán
125YUOB Umělé osvětlení budov
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D25VPA Vnitřní prostředí a architektura (Od vily Tugendhat po nízkoenergetické budovy)
 
česky Předmět není vypsán
125VPVA Vnitřní prostředí a vytápění budov A česky ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
125VPV Vnitřní prostředí a vytápění budov B česky ZK 5 4P Předmět je vypsán
125VPVB Vnitřní prostředí a vytápění budov B
 
česky ZK 4 4P Předmět není vypsán
D25VSB Vzduchotechnické systémy moderních budov
 
česky Předmět není vypsán
125VKB Větrání a klimatizace budov
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
125ZTTB Zdravotně-technická a technologická zažízení budov
 
česky ZK 5 4P Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11125.html