Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

katedra technických zařízení budov

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
125AMP Advanced Master Project
 
anglicky Předmět není vypsán
D25AES Alternative energy sources anglicky Předmět je vypsán
125YATM Aplikovaná termomechanika česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D25YATM Aplikovaná termomechanika česky Předmět je vypsán
125YATH Applied Thermomechanics anglicky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
125BPRO Bachelor Project anglicky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
125BPR Bachelor Project
 
anglicky Z 10 8C Předmět není vypsán
125BAPR Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
125BPAA Bakalářská práce česky Z 24 16C Z 24 16C Předmět je vypsán
125BAPC Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
125BAPQ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
125BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
125BPA Bakalářská práce (A)
 
česky Z 16 16C Z 16 16C Předmět není vypsán
125BUE Budovy a energie
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
125BEPM Building energy performance modelling
 
anglicky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
125BSE Buildings Services Systems anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
125BSE2 Buildings Services Systems 2 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
125DPR2 Design Project 2 anglicky KZ 3 3C Předmět je vypsán
125DPR1 Design project 1 anglicky KZ 4 3C Předmět je vypsán
125DPT Diploma theses
 
anglicky Z 30 24C Předmět není vypsán
125DPIB Diplomová práce česky Z 26 20C Předmět je vypsán
125DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
125EKS Ekologické systémy budov
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
125ESB Ekologické systémy budov česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
125EBU Elektrotechnika a inteligentní budovy česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
125EIBB Elektrotechnika a inteligentní budovy česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
125EIB Elektrotechnika a inteligentní budovy
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
125ESB1 Energetické systémy budov 1
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
125ESBB Energetické systémy budov 1
 
česky ZK 4 2P Předmět není vypsán
125ESBT Energetické systémy budov 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
D25EAU Energetický audit česky Předmět je vypsán
125EABU Energetický audit budov česky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
125EABI Energetický audit budov
 
česky KZ 4 2P Předmět není vypsán
125EAB1 Energetický audit budov 1 česky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
125TIE Energy and Indoor Environment anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
125LTZB Laboratoře TZB česky Z 2 2C Předmět je vypsán
125YMCB Microclimate and Architecture
 
anglicky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
125MEB Modelování energ.chování budov
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
125MEBU Modelování energetického chování budov česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
125MEC Modelování energetického chování budov česky KZ 4 1P+1C Předmět je vypsán
D25TZ6 Modelování energetických systémů budov III česky Předmět je vypsán
125YNST Navrhování systémů TZB česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D25ONZ Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání česky Předmět je vypsán
125YOZE Obnovitelné zdroje energie česky Předmět je vypsán
125OZEB Obnovitelné zdroje energie česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
125OZE1 Obnovitelné zdroje energie
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
125YOPZ Odběrní plynová zařízení česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D25OIB Optimalizační algoritmy technických zařízení inteligentních budov česky Předmět je vypsán
125YPMT Počítačové modelování systémů TZB česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
125PBZQ Požárně bezpečnostní zařízení česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
D25PBZB Požárně bezpečnostní zařízení
 
česky ZK 2P Předmět není vypsán
125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
125PIB1 Projekt 1 česky Z 6 4C Předmět je vypsán
125PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
125PIB2 Projekt 2 česky Z 6 4C Předmět je vypsán
125P02C Projekt 2C česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
D25RES Renewable and Unconventional Energy Sources for Buildings anglicky Předmět je vypsán
D25BEM Selected Chapters from Building Energy Performance Modelling anglicky Předmět je vypsán
D25VAC Selected Topics of Ventilation and Air-conditioning anglicky Předmět je vypsán
D25EAB Selected chapters from energy audit of building anglicky Předmět je vypsán
D25TIE Selected chapters from the theory of indoor environment anglicky Předmět je vypsán
125DIS Seminář k diplomové práci
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
125SVB Seminář k vytápění budov
 
česky Z 3 2C Předmět není vypsán
125SPJ1 Specializovaný projekt 1
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
125SPB1 Specializovaný projekt 1 česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
125SPJ2 Specializovaný projekt 2
 
česky KZ 3 3C Předmět není vypsán
125SPB2 Specializovaný projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
125XSEL Stavební elektrotechnika česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
125SDP2 Structural Design, Project 2
 
anglicky KZ 6 4C Předmět není vypsán
125STD2 Structural design, project 2
 
anglicky KZ 4 3C KZ 4 3C Předmět není vypsán
125STZB Systémy TZB česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
125SYB Systémy budov česky ZK 4 4P Předmět je vypsán
D25TZB Technická zařízení budov
 
česky Předmět není vypsán
125TBU Technická zařízení budov česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
125TBUQ Technická zařízení budov - Q česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
125TBA1 Technická zařízení budov 1 česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
125TB2 Technická zařízení budov 2 česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
125TB2A Technická zařízení budov 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
125TBUE Technická zařízení budov E
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
125TZBR Technická zařízení budov R česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
125TZP Technická zařízení za požáru česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
125TZ01 Technické zařízení budov 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
125TZ02 Technické zařízení budov 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
125TZBL Technické zařízení budov L česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
125TZS Technologická zařízení staveb
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
125TECE Technologické celky česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
125TVNP Teorie vnitřního prostředí
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
D25TPB Teorie vnitřního prostředí budov4 česky ZK ZK Předmět je vypsán
D25UOB Umělé osvětlení česky Předmět je vypsán
125YUOB Umělé osvětlení budov česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D25VPA Vnitřní prostředí a architektura (Od vily Tugendhat po nízkoenergetické budovy)
 
česky Předmět není vypsán
125VPVA Vnitřní prostředí a vytápění budov A česky ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
125VPVB Vnitřní prostředí a vytápění budov B
 
česky ZK 4 4P Předmět není vypsán
125VPV Vnitřní prostředí a vytápění budov B česky ZK 5 4P Předmět je vypsán
D25SEA Vybrané stati k energetickému auditu budov česky Předmět je vypsán
D25SMB Vybrané stati z modelování energetického chování budov česky Předmět je vypsán
D25STP Vybrané stati z teorie vnitřního prostředí budov česky Předmět je vypsán
D25VSB Vzduchotechnické systémy moderních budov
 
česky Předmět není vypsán
125VKB Větrání a klimatizace budov česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
125ZTTB Zdravotně-technická a technologická zařízení budov česky ZK 5 4P Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11125.html