Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Bezpečnost a bezpečné programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-BPR Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti se naučí posuzovat a zohledňovat bezpečnostní rizika při návrhu svého kódu a řešení v běžné inženýrské praxi. Od teorie modelování bezpečnostních rizik přistoupí k praxi, ve které si vyzkouší běh programů pod nižšími oprávněními a jak tato oprávnění stanovovat, protože ne každý program musí nutně běžet s administrátorským oprávněním. Dále se studenti budou krátce věnovat zabezpečení dat a jak toto zabezpečení souvisí s databázovými systémy, webem, vzdáleným voláním procedur a sokety obecně. V závěru se budou věnovat útokům typu DoS (Denial of Service) a obraně proti nim.

Požadavky:

Programování v C, znalost základních programových rozhraních a architektur počítačových systémů.

Osnova přednášek:

1. Úvod do bezpečnosti programování, současná bezpečnost.

2. Modelování bezpečnostních rizik.

3. Přetečení bufferu.

4. Psaní bezpečnějšího kódu v C.

5. Úrovně bezpečnostních oprávnění, ACL.

6. Běh programu při nízkých oprávněních.

7. Zabezpečení a integrita dat.

8. Datový vstup, kánonická reprezentace a bezpečnost.

9. Databáze a bezpečnost.

10. Bezpečnost webových aplikací.

11. Sokety, RPC a bezpečnost.

12. Ochrana proti DoS útokům.

13. Závěrečná přednáška, shrnutí, opakování

Osnova cvičení:

1. Modelování bezpečnostních rizik.

2. Přetečení bufferu.

3. Běh programu při nízkých oprávněních.

4. Databáze a bezpečnost.

5. Bezpečnost webových aplikací.

6. DoS útoky.

Cíle studia:

Cílem předmětu je studenty naučit myslet na bezpečnostní faktory při návrhu svých aplikací a řešení, které jsou dnes nepostradatelné. To budou studenti provádět modelováním bezpečnostních rizik, které posléze uvedou v praxi na úrovni programů v C. Studenti se naučí určit minimální privilegia pro běh programu. Dále se naučí, jak ve svých programech zabezpečit data, datovou komunikaci, vzdálené volání procedur a web.

Studijní materiály:

Howard, M., LeBlanc, D. ''Writing Secure Code (2nd Edition)''. Microsoft Press, 2003. ISBN 0735617228.

Howard, M., LeBlanc, D. „Writing Secure Code for Windows Vista“. Microsoft Press, 2007.

http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Code_Review_Project

Poznámka:

Rozsah=prednasky+proseminare+cviceni2p+1c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1433606.html