Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Automaty ve vyhledávání v textech

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-AVY Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Ondřej Guth (gar.), Bořivoj Melichar (gar.)
Cvičící:
Ondřej Guth (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti získají znalosti algoritmů vyhledávání v textu za použití konečných automatů. Seznámí se s taxonomií vyhledávacích problémů a naučí se principy konstrukce automatů pro řešení těchto problémů. Získané znalosti budou schopni uplatnit při návrhu aplikací zabývajících se vyhledáváním v textu (např. DNA sekvence, datové proudy).

Požadavky:

Znalost základů teorie formálních jazyků a překladů a konečných automatů.

Osnova přednášek:

1. Textové systémy, základní pojmy, klasifikace vyhledávacích problémů.

2. Sousměrné vyhledávání, modely vyhledávacích algoritmů.

3. Nedeterministické vyhledávací automaty.

4. Simulace nedeterministických vyhledávacích automatů, bitový paralelismus, dynamické programování.

5. Prefixové a suffixové automaty.

6. Faktorové automaty, factor oracle, suffix oracle.

7. Hranice a periody v textu.

8. Repetice v textu, přesné a přibližné.

9. Simulace nedeterministických vyhledávacích automatů, fail funkce, MP a KMP algoritmy.

10. Simulace nedeterministických vyhledávacích algoritmů, fail funkce, AC algoritmus.

11. Protisměrné vyhledávání jednoho vzorku, BM algoritmus, CW algoritmus.

12. Aktuální výsledky v oblasti vyhledávání v textu (např. vyhledávání ve vícerozměrném textu, vyhledávání v komprimovaném textu).

Osnova cvičení:

1. Konečné automaty, základní operace s konečnými automaty. Formulace základních vyhledávacích problémů pro přesné a přibližné vyhledávání.

2. Nedeterministické konečné automaty jako modely pro vyhledávání v textu. Deterministické vyhledávací automaty a jejich složitost.

3. Simulace vyhledávacích automatů, bitový paralelismus, dynamické programování. Simulace vyhledávacích automatů, MP a KMP algoritmy. Simulace vyhledávacích algoritmů, AC algoritmus.

4. Konstrukce prefixových a sufixových automatů. Konstrukce faktorových automatů, faktor a sufix oracle automatů.

5. Hledání hranic a period v textu. Hledání přesných a přibližných repetic v textu.

6. Protisměrné vyhledávání, BM algoritmus. Protisměrné vyhledávání, CW algoritmus.

Cíle studia:

Předmět se zabývá automatovými modely algoritmů vyhledávání v textu. Hlavními tématy je vyhledávání vzorků a opakujících se částí textu. V obou případech se jedná jak o přesné vyhledávání, tak o přibližné vyhledávání. Hlavním formálním systémem, který je pro popis algoritmů použit, jsou konečné automaty. Znalosti z tohoto předmětu lze uplatnit při analýze a návrhu algoritmů vyhledávání v textu.

Studijní materiály:

Melichar, B., Holub, J., Polcar, T. ''Text searching algorithms''. Volume I and II, Lecture notes. Prague, CTU, 2008.

Melichar, B., et al. ''Text searching algorithms''. Seminars. Prague, CTU, 2008.

Poznámka:

Rozsah=prednasky+proseminare+cviceni2p+1c

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T9:302
Guth O.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:302
Guth O.
18:00–18:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1433406.html