Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Digital image

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE4M33DZO Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Digitální obraz (A4M33DZO)
Digital Image (BE4M33DZO)
Digitální obraz (B4M33DZO)
Předmět je náhradou za:
Digitální obraz (A4M33DZO)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

The subject teaches how to process two-dimensional image as a signal without interpretaion. Image acquisition, linear and nonlinear preprocessing methods and image compression will be studied. Studied topics will be practised on practical examples in order to obtain also practical skills.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE4M33DZO

Požadavky:

Předpokládá se, že studentka (student) zná matematickou analýzu, lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku v rozsahu vyučovaném na FEL ČVUT.

Osnova přednášek:

1. Image, its acquisition and physical foundation. Color. Projection through the lens.

2. Digital image. Contiguous pixels. Distance. Intensity histogram.

3. Brightness and geometric transformations, interpolation.

4. Processing in the spatial domain. Convolution. Corelation. Noise filtration.

5. Fourier transformation I.

6. Fourier transformation II. Sampling theorem.

7. Use of the Fourier transform for images. Filtration in the frequency domain.

8. Splines, B-splines. Advanced interpolation.

9. Image reconstruction. Edge detection.

10. Multiple scale image rocessing. Wavelet transformation.

11. Image compression.

12. Texture.

13. Mathematical morphology.

14. Image processing as a solution of partial dif. equations. Inpainting.

Osnova cvičení:

1. MATLAB. Homework 1 assignment (image acquisition).

2. Constultations. Solving the homework.

3. Constultations. Solving the homework.

4. Constultations. Solving the homework.

5. Homework 1 handover. Homework 2 assignment (Fourier transformation).

6. Constultations. Solving the homework.

7. Constultations. Solving the homework.

8. Constultations. Solving the homework.

9. Homework 2 handover. Homework 3 assignment (local preprocessing).

10. Constultations. Solving the homework.

11. Constultations. Solving the homework.

12. Constultations. Solving the homework.

13. Consultations. Homework 3 handover.

14. Written test. Presentation of several best student homeworks.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Šonka, M., Hlaváč, V., Boyle, R.D.: Image processing, analysis and machine vision. 3. vydání, Thomson Learning, Toronto, Canada, 2007.

2. Svoboda, T., Kybic, J., Hlaváč, V.: Image processing, analysis and

machine vision. The MATLAB companion, Thomson Learning, Toronto, Canada, 2007.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/ae4m33dzo/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 5. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12822804.html