Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Úvod do algebraické geometrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP01UAG ZK 4 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Afinní variety jako množiny řešení soustav polynomiálních rovnic ve více proměnných a jejich souvislost s ideály okruhů nad polynomy, Dicksonovo lemma, Hilbertova věta o bázi, Groebnerovy báze a jejich vlastnosti, Buchbergerův algoritmus na hledání Groebnerovy báze, teorie eliminace proměnných, Hilbertova Nullstellensatz, korespondence mezi varietami a radikály.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. David Cox, John Little, Donal O'Shea: Ideals, Varieties, and Algorithms, Springer-Verlag, 1992.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12052404.html