Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vybrané partie z rozpoznávání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP33ROZ ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předpokládá se, že student již absolvoval základní kurz rozpoznávání (33RPZ,

P33ROD na FEL). Vybraná témata a úlohy: Andersonova úloha, Kozincův

algoritmus, jádrový perceptron, nelineární Fisherův diskriminant, Vapnikova

teorie učení. Deterministické učení. Učení bez učitele: Robbinsův

algoritmus, EM algoritmus. Rozpoznávání sekvencí a orientovaných acyklických

grafů. Markovské modely. Kombinace „slabých“ klasifikátorů: boosting

(AdaBoost) a bagging.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP33ROZ

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Duda, Richard O.; Hart, Peter E.; Stork, David G.: Pattern Classification, John Wiley, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12040104.html