Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technika nízkých teplot a supravodivost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP13TND Z,ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Jan Kuba (gar.)
Cvičící:
Jan Kuba (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Termodynamické principy chlazení. Zařízení pro získávání nízkých teplot, zkapalňovače plynů. Dosahování ultranízkých teplot. Termodynamické vlastnosti izotopů helia a vybraných plynů. Fyzikální vlastnosti pevných látek za nízkých teplot. Základy teorie supravodivosti. Transportní proudy v supravodičích. Stabilita supravodivého stavu, slabá supravodivost, tunelové jevy. Vlastnosti a technologie kovových supravodičů. Vlastnosti a technologie vysokoteplotních supravodičů. Tepelné izolace nízkoteplotních zařízení. Nízkoteplotní termometrie. Vybavení a práce v nízkoteplotní laboratoři. Využití nízkých teplot a supravodivosti ve vědě a technice.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP13TND

Požadavky:

Účast na cvičeních je povinná,student musí získat zápočet před vykonáním zkoušky

Osnova přednášek:

1. Termodynamické principy chlazení

2. Zařízení pro získávání nízkých teplot

3. Metody a zařízení pro dosahování teplot pod 1K

4. Termodynamické vlastnosti vybraných obecných plynů

5. Termodynamické vlastnosti izotopů helia

6. Vybrané fyzikální vlastnosti pevných látek za nízkých teplot

7. Elektrická vodivost pevných látek za nízkých teplot

8. Základy teorie supravodivosti

9. Transportní proudy v supravodičích

10. Stabilita supravodivého stavu

11. Vlastnosti a technologie kovových supravodičů

12. Vlastnosti a technologie nekovových supravodičů (HTS)

13. Transport tepla v oblasti nízkých teplot

14. Nízkoteplotní termometrie

Osnova cvičení:

1. Organizace cvičení,bezpečnost

2. Využití kryotechniky ve vědě a technice,seminář

3. Vybavení nízkoteplotní laboratoře,seminář,ukázky

4. Prakticky užívané typy tepelných izolací,seminář,ukázky

5. Výklad lab.úloh I

6-8. Praktická měření v laboratoři

9. Výklad lab.úloh II

10-12. Praktická měření v laboratoři

13. Slabá supravodivost a její využití,seminář

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Středa, P., Janů, Z.: Supravodivost a fyzika nízkých teplot. ČVUT, Praha 1987

[2] Odehnal,M.: Supravodivost a jiné kvantové jevy, Akademia, Praha 1992

[3] Trappeniers,L. and coll.: Critical currents,pinning forces and irreversibility fields in YBaCuO single crystals with columnar defects in fields up to 50 T, Physica C 313,Elsevier Science Ltd.,1999

[4] Mayer, D.: Magnetická levitace a její využití, časopis Elektro, 2003/1

Poznámka:
Další informace:
http://www.fel.cvut.cz/education/bk/predmety/11/85/p11850704.html
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11850704.html