Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Systémy řízení jakosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP13SJD Z,ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Pavel Mach (gar.), Martin Molhanec
Cvičící:
Pavel Mach (gar.), Martin Molhanec
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Pojem jakosti a spolehlivosti. Základní systémy řízení jakosti. ISO 9000, TQM, Kaizen. Základní charakteristika ISO 9000. Příručka jakosti. Smyčka jakosti. Faktorové experimenty a jejich úloha v jakosti. Matematický model na základě faktorových experimentů. Optimalizace matematického modelu. Systém řízení jakosti Six Sigma a postup jeho zavádění. Základní nástroje systému Six Sigma. Spolehlivost jako podmnožina jakosti. Matematická rozdělení užívaná v oblasti spolehlivosti. Koeficient využití a údržby. Zálohování - typy a matematický popis. Zrychlené zkoušky spolehlivoati. Zpracování a analýza experimentáílních dat.

Požadavky:

Student musí mít absolvovaný základní kurz z problematiky pravděpodobnosti a spolehlivosti.

Osnova přednášek:

1. Moderní filozofie řízení kvality a spolehlivosti. ISO 9000, TQM, Six Sigma.

2.ISO 9000 a prvky tohoto systém kvality. Příručka kvality. Spirála kvality.

3.Celkové řízení kvality (TQM). Kvalita jako konkurenční strategie. TQM, organizační úvahy, systémový přístup.

4. Faktorové experimenty.

5. Matematický model na základě faktorových experimentů. Optimalizace různých typů matematických modelů.

6.Six Sigma - základní strategie a postup jejího zavádění. Základní nástroje pro aplikaci Six Sigma.

7. Regulační diagramy a jejich zpracování.

8. Statistická kontrola procesu (SPC). Vybrané základní a pokročilé nástroje SPC. 7 Ishikawa tools.

9. 7 nových nástrojů řízení jakosti. QFD - Quality Function Deployment. Dům jakosti.

10.Spolehlivost jako podmnožina kvality.

11.Základní typy matematických rozdělení používaných ve spolehlivosti.

12.Zrychlené testování spolehlivosti. Spolehlivost různých typů řetězců.

13.Zálohování - typy a jejich matematický popis.

14.Zpracování a analýza experimentálních dat.

Osnova cvičení:

1. Základní pojmy z problematiky pravděpodobnosti a spolehlivosti. Řešení příkladů.

2. Příručka jakosti ISO 9000 pro výrobce výkonových polovodičových součástek.

3. Úloha: příručka jakost pro zadaný typ procesu.

4. Úloha: příručka jakost pro zadaný typ procesu.

5. Výpočet matematického modelu pro zadaný typ procesu pomocí faktorových experimentů.

6. Výpočet matematického modelu pro zadaný typ procesu pomocí faktorových experimentů.

7. Testování a modelu pomocí F-testu. Optimalizace procesu na základně vytvořeného modelu.

8. Výpočet regulačního diagramu pro zadaný typ procesu.

9. Zadání individuální studentské práce.

10. Řešení individuální studentské práce.

11. Řešení individuální studentské práce.

12. Řešení individuální studentské práce.

13. Obhajoba individuální studentské práce.

14. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům, kteří mají základní znalosti o kvalitě a spolehlivosti, informace, které jim umožní aktivně využívat výpočetní nástroje pro hodnocení a řízení kvality a spolehlivosti. Předmět nabízí studentům základní přístup k filozofii kvality a její teorii a praxi. Student se naučí používat některé matematické nástroje pro řízení kvality a spolehlivosti a interpretovat výsledky tohoto matematického zpracování.

Studijní materiály:

[1] Montgomery, D.C.: Introductiont to Statistical Quality Control. John Wiley and Sons. 2016. ISBN 978-1-118-14681-1

[2] Breyfogle III F. W.: Implementing Six Sigma. John Wiley and Sons. 2003. ISBN 0-471-26572-1

[3] O’Connor, P. D. T.: Practical Reliability Engineering. John Wiley and Sons. 2010. ISBN 978-0-470-84463-5

Poznámka:

Student musí nejprve získat zápočet, a pak se teprve může přihlásit ke zkoušce.

Další informace:
http://www.fel.cvut.cz/education/bk/predmety/11/85/p11850304.html
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11850304.html