Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vakuová technika a kryotechnika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP13VTK Z,ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Fyzika plynů. Objemové procesy. Povrchové procesy. Procesy probíhající ve stěnách. Vývěvy. Měření ve vakuové technice. Fyzikální principy chlazení a konstrukce reálných kryogenních zařízení. Vlastnosti a chování látek v oblasti nízkých teplot. Transport tepla a izolační systémy kryozařízení. Nízkoteplotní termometrie.Cvičení laboratorního,resp.seminárního typu prohlubují teoretické poznatky a umožňují získání základních praktických dovedností v oblasti vakuové techniky a kryotechniky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP13VTK

Požadavky:

Účast na cvičeních je povinná,student musí získat zápočet před vykonáním zkoušky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Pátý,L.;Petr,J.: Vakuová technika, skripta, ČVUT, Praha 1990

[2] Lafferty,J.M.: Foundations of Vacuum Science and Technology, JohnWiley&Sons, Inc.1998

[3] Adams,C.S.,Rus,E.: Laser Cooling and Trapping of Neutral Atoms, Progr.Quant.Electr.21,Elsevier Science Ltd.,1997

Poznámka:
Další informace:
http://www.fel.cvut.cz/education/bk/predmety/11/85/p11850104.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11850104.html