Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pružné výrobní systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP13PSD Z,ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Vývojové etapy automatizace. Pružná automatizace. Základní komponenty PVS. Obráběcí stroje vhodné pro PVS. Obráběcí centra, pružné výrobní buňky a ostrovy. Volba umístění a ovládání nástrojů. Řízení PVS a jeho komponenty. Rozhraní. Systémy automatického řízení kontroly a kvality. CNC vhodné pro PVS. Požadavky a kritéria volby. Manipulátory a roboty jako součást PVS. Mezioperační a operační doprava a její řízení. Systémy CNC pro řízení PVS. Pružné montážní systémy. Automatizované závody budoucnosti, koncepce, úkoly. Efektivnost PVS. Personální problémy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se s koncepcí a realizací pružných výrobních systémů

Studijní materiály:

Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. Mezinárodní kongres , Sborník přednášek. Praha 1996

Poznámka:
Další informace:
http://www.fel.cvut.cz/education/bk/predmety/11/85/p11850004.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11850004.html