Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Finanční management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP16FIM ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Základy financí, současná hodnota a alternativní náklad kapitálu, čistá

současná hodnota, současná hodnota obligací a akcií, čistá současná hodnota,investiční rozhodnutí, výnos a alternativní náklad kapitálu, výnos a

riziko, leasing nebo úvěr, daně, inflace a výnos, reálné opce a opce na

cenné papíry, hodnocení opcí a jejich použití, zabezpečená pozice,

krátkodobé financování, řízení hotovosti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP16FIM

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Levy H., Sarnat M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování. Praha: Grada Publishing. 1999

2. Brealey R.A., Myers S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press. 2002

3. Kohout P., Hlušek M.: Peníze, výnosy a rizika. Praha: Ekopress. 2002

Poznámka:

Pro všechny obory vyjma oboru REP.Možnost výuky vangličtině.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11847704.html