Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Návrh číslicových filtrů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP31DIF ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Miroslav Vlček (gar.)
Cvičící:
Miroslav Vlček (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Lineární časově neproměnné systémy (LTI) a číslicové signály. Impulsní a přechodová odezva, konvoluce. Základy z-transformace a Fourierovy transformace. Diferenční rovnice, přenosová funkce, amplituda, fáze a skupinové zpoždění. Metody návrhu číslicových filtrů s konečnou impulsní odezvou (FIR) - metoda oken a kmitočtového výběru, optimální metody návrhu, Remezův algoritmus. Analytické metody návrhu FIR filtrů - symetrické filtry a úzkopásmové filtry. Metody návrhu číslicových filtrů s nekonečnou impulsní odezvou (IIR). Bilineární transformace, přímé analytické metody návrhu v rovině z. Fázovací články jako stavební bloky pro zpracování signálů. Vyrovnavače skupinového zpoždění, obvody konstantního fázového rozdílu, úzkopásmové zádrže. Vlnové číslicové filtry.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP31DIF

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Davídek, V., Laipert, M., Vlček, M.: Analogové a číslicové filtry, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11844804.html