Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vědecké semináře oboru Radioelektronika a Akustika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP37VRA Z,ZK 4 1P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět je určen doktorandům na oboru Radioelektronika a Akustika. Semináře rozvíjejí schopnost presentovat a odborně obhajovat výsledky vědecké práce doktorandů. Slouží jako platforma ke konfrontování výsledků vlastní práce s prací ostatních doktorandů ve stejné či odborně blízké oblasti. Tohoto cíle je dosaženo jednak aktivním vystoupením samotných doktorandů, ale i vedením seminářů zkušeným pedagogem a též přítomností školitelů a popř. dalších odborníků na dané téma. Semináře jsou pravidelně doplňovány přednáškami externích odborníku z univerzitní a průmyslové oblasti. Vystoupení doktorandů je možné realizovat jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Semináře mohou též přispět k vyšší kvalitě příspěvků a vlastních vystoupení doktorandů na tuzemských a zahraničních vědeckých konferencí. Zkouška je udělena za úspěšné přednesení odborné přednášky a její obhájení před plénem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP37VRA

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] IEEE Transactions on Communications, IEEE press

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 8. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11758104.html