Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teorie a zpracování akustických signálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP37TAS Z,ZK 4 2P+2L česky
Přednášející:
František Kadlec (gar.)
Cvičící:
František Kadlec (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Klasifikace akustických signálů, zdroje, popis vlastností. Statistická analýza akustických signálů. Spektrální analýza signálů, aplikace Fourierovy transformace. Časově-kmitočtová analýza, Short-time Fourier Transform, Wavelet transformace, Wigner-Villeova distribuce. Cepstrální analýza a její aplikace v akustice. Diskrétní zpracování akustických signálů a jeho vliv na sluchový vjem. Převzorkování signálů, tvarování šumových spekter. Granulační šum, dithering, rekvantizace signálu. Sběr a zpracování akustických signálů, předzpracování dat. Impulzová měření elektroakustických soustav. Analýza soustav pomocí časově zpožděných akustických signálů. Pseudonáhodné signály a jejich použití při analýze akustických soustav. Číslicové zpracování hudebních signálů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP37TAS

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Hartmann, W.: Signals, Sound, and Sensation. American Institute of Physics, Woodbury, 1997. ISBN 1-56396-283-7.

[2] Kahrs, M. - Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1998.

ISBN 0-7923-8130-0.

[3] Godsill, S. - Rayner, P.: Digital Audio Restoration. Springer - Verlag Berlin, 1998. ISBN 3-540-76222-1.

[4] Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. VUT v Brně, VUTIUM, 2002. ISBN 80-214-1558-4.

[5] Syrový, V.: Hudební akustika. Akademie múzických umění v Praze, 2003. ISBN 80-7331-901-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11757804.html