Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Statistické zpracování signálu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP37SZS Z,ZK 4 4P+0S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Teorie odhadu parametru a detekce. Obecné vlastnosti a fundamentální

limity. ML, LS, Bayes (MAP,MSE), NP, MM estimátory a detektory. Teorie

adaptivni filtrace (Kalman, RLS). Iterativní detekce a odhady parametrů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP37SZS

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] S.M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing, vol. I + vol. II, Prentice Hall, 1993, 1998

[2] A. H. Sayed: Fundamentals of Adaptive Filtering, Wiley Interscience, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11757704.html