Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Problémy biomedicínského inženýrství v klinické praxi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP37PKP ZK 4 2P+0S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Studium metodiky a získáním praktických zkušeností s řešením problémů, před kterými stojí biomedicínský inženýr v praxi: Pozice BM inženýra při výzkumu a v klinické praxi. Animální a klinické experimenty - metodika, vedení, vyhodnocování a statistické metody nejčastěji používané v lékařství, etické aspekty. Termodynamika směsí plynů a aplikace ve zvlhčovačích a odpařovačích. Analýza a návrh systémů se stlačitelnou tekutinou. Problémy měření fyzikálních veličin v pružných a rigidních systémech. Fyzika proudění reálných tekutin. Základní prvky pneumatických systémů (tryskové generátory, generátory průtoku a tlaku, směšování plynů, atd.). Modelování, analýza a simulace biologických systémů pomocí elektrických analogií, aplikace v praxi. Analýza krevních tekutin. Interference a korekce naměřených hodnot a jejich přepočty na standardní podmínky. Elektrostimulace vnitřních orgánů a kosterních svalů. Elektrody a obvody pro snímání biopotenciálů a elektrostimulaci. Nepřímé měřicí metody biologických a fyzikálních veličin.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP37PKP

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Pachl, J. - Roubík, K.: Základy anesteziologie a resuscitační péče u dospělých i dětí. 1. ed. Praha: Karolinum, 2003.

[2] Webster, J. G.: Medical Instrumentation. Application and Design. 2. ed. Houghton Mifflin Company, Boston, 1992.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11757404.html