Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyziologická, psychologická a hudební akustika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP37FHA ZK 4 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Sluchový orgán, teorie slyšení, percepce jednoduchých a složených zvuků, maskování, adaptace, únava a poruchy sluchu. Základy audiometrie. Základní pojmy a zákony psychofyziky, psychoakustická měření, psychoakustické základy percepce hudebních signálů, akustika hudebních nástrojů. Hudební signál, definice, podmínky existence, teorie přenosu, objektivní a subjektivní vlastnosti, statické a dynamické pojetí, základní roviny zobrazení, typologie, analytické postupy a prostředky, syntetický pohled, metody zvukové syntézy, úvod do akustiky hudebních nástrojů, metody jejich měření a hodnocení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP37FHA

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Syrový, V.(2003): Hudební akustika.AMU, Praha.

Melka, A. (2005): Základy experimentální psychoakustiky. AMU, Praha.

Roederer, J. G. (1995): The Physics and Psychophysics of Music. New York, Spinger-Verlag.

Hall, D.E. (2002): Musical Acoustics. Pacific Grove, Brooks/Cole.

Fletcher, H.H.&Rossing, T.D. (1991): The Physics of Musical Instruments. New York, Spinger-Verlag.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 12. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11756704.html