Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Elastoakustika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP37ELA ZK 4 2+0s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Základní typy interakcí pružných struktur s plynným prostředím. Aplikace na problematiku snižování hluku a vibrací. Ohybové kmitání pružných desek obdélníkového a kruhového tvaru. Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitání pro zadané typy okrajových podmínek. Vyzařování zvuku ohybově kmitající deskou. Základy teorie interakce pružných struktur s plynným prostředím. Odvození modálních rovnic. Rozbor vlivu stěny ohraničující akustický prostor. Řešení problému vlastních hodnot jednoduchých elastoakustických systémů. Aplikace výpočetního systému ANSYS, metoda konečných prvků. Akustické systémy vázané kmitající pružnou strukturou. Vlastní hodnoty a tvary kmitání modelů elastoakustických systémů. Buzení elastoakustických systémů proudícím médiem.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11756604.html