Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Inženýrské metody v mechanice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP12IMM Z,ZK 4 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Přehled metod řešení úloh mechaniky soustav tuhých těles a hydromechanických , termodynamických i elektromechanických systémů. Dynamika kombinovaných soustav s využitím metod vektorové i analytické mechaniky, sestavování matematických modelů a prostředky jejich simulace. Identifikace parametrů soustav s respektováním vlivu pasivních odporů a energetických ztrát. Fyzikální podobnost a analogie, dimenzionální analýza, podobnostní čísla , PI-teorém, zásady experimentálního výzkumu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP12IMM

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova je proměnná. Určuje se podle znalostí studentů, podle perspektivního tématu jejich disertační práce, podle užšího zájmu studentů a podle složení ke studiu přihlášených studentů.

Osnova cvičení:

Cvičení jsou věnována vytváření matematických modelů dynamických soustav tuhých těles, hydraulických a termodynamických soustav a jejich kombinací. Simulační modely se sestavují v prostředí Matlab - Simulink.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1991

2. Jirků,S., Klepš,Z., Nožička.,J.:Tabulky pro mechaniku a strojnictví. ČVUT Praha, 1993

3. Slavík, J., Stejskal, V., Zeman, V.: Základy dynamiky strojů. Vydavatelství ČVUT Praha, 1997

4. Nožička J., Jr.: Základy termomechaniky. Vydavatelství ČVUT Praha, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11626604.html