Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řízení mobilních robotů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP33RMD ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Typy inteligentních mobilních robotů. Známé architektury řízení. Přístupy

„od shora dolu“, „od zdola nahoru“. Přehled a srovnání. Distribuované řízení

autonomního pohybu. Modelování. Realizace. Mapování okolí. Potřebné senzory.

Základy etologie. Vtištění. Taxe. Podněty, receptory. Násobně motivované

chování. Reaktivní a plánované chování. Vzájemná integrace. Struktura

společenství robotů. Roboty řízené úkolem či chováním. Způsoby a realizace

kooperace, motivace, pozorování, vnímání, napodobování a komunikace mezi

roboty. Multiagentní posilované učení. Metoda Q učení. Mechanismus výběru

akcí, metoda učení, strategie zkoumání. Emoční učení. Evoluční přístup k

syntetické biologii. Umělý život. Virtuální svět. Odlišné přístupy.

Soutěžení robotů, RoboCup, výběr strategie, implementace. Otevřené problémy.

Simulátory AL a jejich aplikace, RUR - Really Useful Robots. Příklady.

Humanoidní a evoluční robotika, světová pracoviště, trendy vývoje.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP33RMD

Požadavky:
Osnova přednášek:

Architektury řídících systémů mobilních robotů , top-down, bottom-up architektury.

2. Roboti, agenti, animáti - definice, simulace, fyzické realizace - principy, architektury

3. Mobilní inteligentní roboti, sensory, aktuátory, abstrakce, mechanismy výběru akcí -ASM.

4. Zákl. etologie, instinkt. chování živočichů, vtištění, taxe, podmíň. reflexy, homeostáze.

5. Kooperace, koordinace, komunikace, sociální organizace ve společenství robotů.

6. Multiagentní systémy v inteligentní mobilní robotice. Teorie MAS. Holony.

7. Chaos, fraktály, samoorganizace Dekompozice na bázi úkolově orientovaného chování.

8. Filosofické aspekty umělého života, mechanistický pohled , ALife - základní přístupy.

9. Syntetické aspekty umělého života. Ekogramatiky, inspirace přírodou.

10.Analogie mezi živými organismy a agenty. Emergentní chování.

11.Biologická a sociální evoluce, Adaptace. CAS. Učení příkladem a bez učitele.

12.Celulární automaty. Lindenmayerovy systémy, boidi, floidi, biomorfy. WebBOTS, Swarm.

13.Simulátory AL a jejich aplikace, RUR - Really Useful Robots. Příklady.

14.Humanoidní a evoluční robotika, světová pracoviště, trendy vývoje.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Nahodil, P., Kadleček, D., Kohout, K., Svrček, A.:Teorie a robotické aplikace umělého života

Arkin, Ronald, C.: Behaviour Based Robotics, MIT Press, Massachusetts

1999

Dudek, G., Jenkin, M.: Computation Principles of Mobile Robotics, Cambridge University, Press, 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11522204.html