Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP33PMD ZK 4 2P+0S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Základy diskrétní teorie pravděpodobnosti. Základní pojmy teorie grafů.

Triangulované grafy a jejich vlastnosti. Informace jako míra závislosti.

Podmíněná nezávislost (faktorizační lemma a lemma o blokové nezávislosti).

Reprezentace znalostí mnohorozměrnými distribucemi. Závislostní struktura

jako reprezentant kvalitativní složky znalosti. Grafické markovské modely a

bayesovské sítě. Rozložitelné modely a výpočty v grafových modelech.

Příklady aplikací.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

F.V. Jensen, Bayesian Networks and Decision Graphs. Springer Verlag, New York 2001

Jiroušek, R., Scozzafava, R.: Basic Probability. Lecture notes for PhD. studies 1/2003. Faculty of Management, Jindřichův Hradec, University of Economics, Prague, 2003.

S.L. Lauritzen: Graphical Models. Clarendon Press, Oxford 1996.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11521604.html