Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Matematika pro kybernetiku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP33MKD ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Historický průvodce moderní matematikou. Uspořádání, svazy, Booleovy

algebry, reprezentace. Topologické prostory, metrické prostory, úplnost.

Věta o pevném bodě a její aplikace. Fraktály. Lineární prostory konečné

dimenze a konstrukce v nich, soustavy lineárních rovnic, spektrální teorie.

Maticový počet, maticové nerovnosti. Metoda nejmenších čtverců a singulární

rozklad. Tensorový součin. Úvod do teorie Hilbertových prostorů. Úvod do

teorie kategorií.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP33MKD

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

E. Artin Geometric Algebra Paperback, Wiley-Interscience; Reprint edition (February 1988)

Walter Rudin Real and Complex Analysis (Higher Mathematics Series) , McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 3 edition (May 1, 1986)

Poznámka:
Další informace:
http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/mat4kyb/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11521004.html