Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Metody analýzy pasivních prvků mikrovlnné techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP17MAPP ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Jan Macháč (gar.), Vítězslav Pankrác
Cvičící:
Jan Macháč (gar.), Vítězslav Pankrác
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Výpočet parametrů přenosových vedení (planárních - vedení mikropáskové, štěrbinové, koplanární, ploutvové, dielektrických - dielektrický vodič s kruhovým průřezem, s obdélníkovým průřezem ve žlábku, dielektrický H vlnovod). Výpočet rozptylových parametrů mikrovlnných struktur a analýza planárních antén. Přehled základních metod analýzy pasivních struktur s důrazem na metodu řešení integrálních rovnic, řešení diferenciálních rovnic v prostorové a spektrální oblasti, metodu konečných diferencí a konečných prvků, metodu sešívání vidů, metodu příčné rezonance. Přehled základních teorémů elektromagnetického pole. Metoda momentová, poruchová.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP17MAPP

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.J.V.Volakis,A.Chatterjee,L.C.Kempel: Finite Element Method for Electromagnetics,IEEE Press:New York, 1998, 2.G.Conciauro,M.Guglielmi, R.Sorrentino: Advanced Modla Analysis,John Wiley and Sons,Chichester,2000

Poznámka:
Další informace:
http://www.elmag.org
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11516704.html