Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vybrané problémy ekonomiky a managementu výroby energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP16MVE ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Specifické rysy technologie výroby energie a vlastnosti produktu - vliv na řízení a ekonomické důsledky. Organizace a řízení provozu energetických výroben. Energetická bilance energ. výroben. Rozbor THU (metoda přímá a metoda ÚKTE). Kalkulace a rozbor nákladů výroby el. energie a tepla. Klíčování nákladů při kogenerační výrobě el. energie a tepla.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP16MVE

Požadavky:

Na prvním semináři.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Klik, F. - Daliba, J.: Jaderná energetika. Skriptum ČVUT, Praha 1998

2. Ibler,Z. - Karták, J.: Optimalizace provozu odsiřovacích zařízení elektráren ČEZ a.s., studie, ČEZ a.s., Praha, 1999

3. Ibler, Z. a kol.: Technický průvodce energetika, Nakladatelství BEN - technická literatura, Praha, 2002

4. Ibler, Z. a kol.: Energetika v příkladech, Technický průvodce energetika - 2.díl, Nakladatelství BEN - technická literatura, Praha, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11515904.html