Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Management výroby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP16MAV ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Strategický, taktický a operativní management výroby. Stanovení cílů, jejich operacionalizace v různých situacích. Vztah výroba - marketing, trendy marketing managementu. Vznik podnikových sítí, utváření sítí, supply chain. Integrace funkcí, výměna informací, realizace spolupráce v rámci dodavatelské sítě, synchronizace interního a externího supply chain. Supply chain management - problém koordinace, přístupy k řízení sítí, efektivnost supplychain. Produktová inovace. Analýza stávající produktové situace, vhodný okamžik zavedení inovace, inovace jako proces. Zákazník jako partner inovace. Zákazník jako nositel potřeb. Integrované řízení výrobního procesu - plán odváděné a zadávané výroby. Neinovační nástroje výrobkové politiky. Úloha komplexní standardizace v řízení výrobního procesu. Kontroling výroby a nákupu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP16MAV

Požadavky:

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-vyroby

Předpokládá se znalost základů managementu výroby. Jinak je třeba zařadit do výuky problematiku operativního plánování výroby, operativní evidence výroby, metody řízení výrobního procesu a zásob, změnové řízení a typologii výrobních procesů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Tomek, G., Vávrová, V.: Integrované řízení výroby, Grada, Praha 2014

Tomek,G.- Vávrová,V. : Rízení vyroby a nákupu, Praha, GRADA 2007

Tomek,G. - Vávrová,V.: Střety marketingu, Praha, C.H.Beck 2004

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje. Praha: Professional publishing, 2017.

Poznámka:

Předmět je určen pro studenty, kteří management výroby neabsolvovali v řádném studiu.

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-vyroby
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11515804.html