Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Marketingové strategie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP16MAS ZK 4 0P+4S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Konkrétní volba marketingových strategií s ohledem na typ trhu, typ výrobku a podnikové okolí. Volba jednotlivých marketingových nástrojů. Výuka je zaměřena na individuální řešení případových studií pokrývajících celou problematiku marketingu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP16MAS

Požadavky:

XP16MAR,

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingove-strategie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Professional Publishing, 2011

Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Praha: Professional Publishing, 2012

Tomek,G.-Vávrová,V.: Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy, C.H.Beck, Praha 2009

Kotler,P. : Marketing management, GRADA, Praha 2010

Tomek,G.- Vávrová,V. : Výrobek a jeho úspěch na trhu, Praha, GRADA 2001

Kotler,P. : Inovativní marketing, Praha, GRADA 2005

Poznámka:

Předpokládá se absolvování předmětu marketing.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11515404.html